Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

20. sjednica Vijeća Općine Brckovljani - POPUSTI ZA UREDNE PLATIŠE KOMUNALNOG DOPRINOSA10.6.2015.


Vijeće Općine Brckovljani održalo je 21. svibnja svoju 20 sjednicu. Između ostalih, na dnevnom redu bile su odluka o komunalnom doprinosu, odluka koja se odnosi na pokretne trgovine, a dane su suglasnosti načelniku za sklapanje ugovora o zakupu te prodaji poljoprivrednih zemljišta. 


S obzirom na naplate komunalnih doprinosa za objekte koji su u postupku legalizacije na dnevnom redu 20.sjednice brckovečkog Vijeća bila je odluka o komunalnom doprinosu Općine. Sjednica, koju je vodio predsjednik Vijeća Božo Graberec, održana je 21.svibnja. U odluci je dodano kako se za pomoćne i gospodarske objekte koji se nalaze u sklopu postojećeg domaćinstva unutra granica građevinskog područja, a nemaju registrirani OPG, naplaćuje jedinična vrijednost u iznosu 20 kuna/m3. To nisu stambeni objekti i ne bi se trebali tako naplaćivati, pojasnio je načelnik Željko Funtek. Drugi dodatak odnosi se na način plaćanja kom.doprinosa u redovnom postupku izdavanja građevinske dozvole. Interes općine je da se naplati doprinos te da svi budu u jednakom položaju. Sada se dobije pravomoćna građevinska dozvola bez plaćanja prve rate te nastaje zakonski vakuum. Krajnji rok za plaćanje je po zakonu 8 dana prije početka gradnje, građevinska dozvola vrijedi 3 godine, a toliko se može čekati i na uplatu, kazao je načelnik. Stoga je dodano da, nakon što nadležno tijelo za izdavanje dozvole proslijedi izvršno rješenje o istoj općinskom Jedinstvenom upravnom odjelu u roku od 45 dana od izvršnosti rješenja, investitor je dužan općini dostaviti projektnu dokumentaciju i rješenje o građevinskoj dozvoli u roku od 30 dana. Oni koji sami uredno dostave te papire imat će pravo na popust od 10 i/ili 15 posto ovisno o načinu plaćanja (obročno ili jednokratno) što je, čulo se na sjednici, stimulativno za izvršavanje ove obveze.


Općinski vijećnici donijeli su odluku o izmjeni i dopuni odluke o odvodnji otpadnih voda, a izmjene i dopune prihvaćene su i kod odluke o osnivanju trgovačkog društva. Mijenja se ime pa ono postaje Komunalno Gospodarstvo Brckovljani d.o.o. Kako su vijećnici duhovito primijetili, ovo poduzeće sada ima prepoznatljivu skraćenicu KGB. No njena djelatnost je usmjerena na komunalne poslove, osim javne vodoopskrbe i javne odvodnje. Tu djelatnost, podsjetio je načelnik Funtek na Zakon o vodama, preuzima Komunalac Brckovljani d.o.o. KGB je u vlasništvu općine, ima temeljni kapital. Podsjetio je i na dvije moguće opcije o najavljenom formiranju zajedničkog distributivnog područja. Hoće li distributeri ući u Regionalni vodoopskrbni sustav "Zagreb-istok” (RVS) ili će se "utopiti" u ZG Holdingu, slikovito je opisao Funtek dodavši i kako ne zagovara ni jednu opciju.


Problem s pokretnim trgovinama


Problem koji donose tzv. pokretne trgovine, bio je razlog odluke o izmjeni i dopuni o određivanju mjesta prodaje izvan prodavaonice na području Općine. Za one koji nemaju prijavljeno sjedište trgovačkog društva na općinskom području određuje se naknada za korištenje javno-prometnih površina pod upravljanjem općine u iznosu 500 kuna mjesečno od 1.lipnja. Osim što prodaju razne artikle, cijene su im i do 30 posto više, rade u blizini postojećih trgovina koje uredno plaćaju obveze prema općini, upitno je izdavanje računa te sanitarni uvjeti, a krše i prometne propise te tako utječu na sigurnost u prometu pogotovo što se djece tiče. Predsjednik Vijeća Graberec podsjetio je kako u nekim mjestima nema trgovine, a usluge pokretnih trgovaca koriste staračka domaćinstva iako su cijene više. Rečeno je kako će se pokušati iznaći adekvatno rješenje i postoje naznake dolaska trgovina. Zahtjeva za ovakvu vrstu trgovine ima, a za one koji se ne pridržavaju propisa nadležni su carinici.


Odabrane najpovoljnije ponude za zakup i prodaju općinskih poljoprivrednih zemljišta


Dane su suglasnosti načelniku za sklapanje ugovora o zakupu te o prodaji poljoprivrednih zemljišta u vlasništvu Općine, a koja su bila predmet javnog natječaja. Prodano je zemljište u Lupoglavu, površine 3.726 m2 za koju je odabrana najpovoljnija ponuda od 11.250 kuna. U zakup na rok do 5 godina dana su zemljišta u Prečecu površine 3.934 m2 za 160 kuna; Lupoglavu 3.103 m2 za 150 kuna; u Lupoglavu površine 15.473 m2 za 970 kuna; u Prečecu 4.353 m2 za 178 kuna. Za ostale dvije parcele u Prečecu nije bilo interesenata. Kao najpovoljnija ponuda za zakup poslovnog prostora u Lupoglavu odabrana je VEMIT TRGOVINA d.o.o. čiji je mjesečni iznos zakupnine 4.100 kuna, a obavljat će trgovačku djelatnost. Za sadnju i održavanje tuja na grobljima u Brckovljanima i Lupoglavu u 2015. godini brinut će OPG Cvrk Brlek Slađana iz Velike Ostrne, a iznos je 34.150 kuna. Jedan od uvjeta za lokalne ponuditelje bio je da ispune sve uvjete, a među njima i da plate obveze prema općini, napomenuto je.


Općina kao likvidator udruga


Vijeće je donijelo zaključak kojim ovlašćuje načelnika da po pojedinačnim zahtjevima udruga odlučuje o davanju suglasnosti za njeno imenovanje kao likvidatora udruga. Napomenuto je kako je Općina ulagala u imovinu pojedinih udruga. Što se tiče zamolbe Zajednice udruga "Hrvatski vitezovi-ratni veterani 91" Zagrebačke županije za donaciju vatrogasnog kombija koji neiskorišten stoji u sklopu Vatrogasnog doma Štakorovec, rečeno ja kako treba vidjeti kako stoje stvari s DVD-om Štakorovec. Rečeno je i kako će se tražiti zadnji zapisnik ovog Društva. Bilo je riječi o pokretanju postupka natječaja za prodaju zemljišta u Prečecu koje je u suvlasništvu općine. Govorilo se o održavanju putnih graba i košnji od strane Županijskih cesta, spomenut je i problem s naponom struje. Na kraju je bilo riječi o prijedlozima za javna priznanja Zagrebačke županije, a predložit će se DVD Brckovljani koji ove godine obilježava 120 godinu postojanja.


A.M.ŠObjavljeno: 10.6.2015.


shadow
  • foto
  • foto
  • banner banner banner banner banner