Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

Sa sjednice vijeća općine Brckovljani - NOVA ODLUKA O KOMUNALNOM REDU30.7.2014.


Kao što je bilo najavljeno na prošloj 12. sjednici, na 13. je donijeta i nova Odluka o komunalnom redu Općine. Sjednica je održana 18. srpnja, vodio ju je predsjednik Općinskog vijeća Božo Graberec. Iako bi ta odluka trebala pomoći Općini, ponovno se javlja pitanje nadležnosti i miješanja više zakona, rekao je načelnik Željko Funtek. U praksi bi problem mogla stvarati briga o šumama, a tu je i HŽ – primjer je stanica u Božjakovini gdje bi trebalo očistiti pojas uz prugu što je više puta traženo. Spomenut je i neodržavani park u Božjakovini koji je u privatnom vlasništvu, a općina je više puta upozoravala na dotrajalost drveća kao potencijalnu opasnost za promet. Nekad lijepi park imao je i igralište za djecu, sada je to ruglo. Ista stvar se dogodila i parku u Prečecu, također svrstanom u spomenike parkovne arhitekture zbog vrijednog biljnog inventara. Uređivanje i održavanje parcela u privatnom vlasništvu, zapuštena dvorišta, plaketiranje na nedozvoljenim mjestima kao i uništavanje plakata – ovom će se odlukom pokušati dovesti u red. Na ovoj je sjednici donijeta i odluka o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog glomaznog otpada. Kriterij količine otpada utvrđuje se po volumenu – litri, dopuštene su standardne količine spremnika – kontejner od 1.100 litara, kontejner od 5 do 7m3, spremnici od 240 i 120 litara. Jednom tjedno odvozi se miješani komunalni otpad, jednom mjesečno papir i plastika dok će se krupni (glomazni) otpad odvoziti 2 puta godišnje (proljeće i jesen) sa lokacije koju odredi Općina u dogovoru s ovlaštenim koncesionarom. Uz prava sadrži i obveze korisnika koji su dio općih uvjeta ugovora. Korisnici su dužni miješani otpad odlagati u zatvorene spremnike, nezatvoreni spremnici podliježu upravo odredbama Odluke o komunalnom redu, a nadzor provodi komunalni redar. Odluka će biti dostupna na mrežnim stranicama Općine.


Prihvaćen polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna


Jednoglasno je prihvaćen izvještaj o polugodišnjem izvršenju proračuna. Ukupni prihodi iz rekapitulacije iznose 7,3 milijuna kuna, 7,2 milijuna su prihodi poslovanja i prihodi od nefinancijske imovine iznose 51.378 kuna, indeks je 36,67 posto. Rashodi poslovanja su 4,2 milijuna, rashodi od nefinancijske imovine 101.346 kuna, a razlika - višak je 2,9 milijuna kuna. Ukupan višak prihoda je 5,1 milijun kuna i služit će za pokriće tekućih rashoda i izdataka u budućem razdoblju. Od poreza i prireza na dohodak ostvareno je 3,3 milijuna kuna, a čekaju se kapitalne pomoći iz županijskih proračuna (planirano milijun kuna) kao i 100.000 kuna dotacija fondova i ministarstava. Od pristojba za izdavanje građevinske dozvole u prvih šest mjeseci ostvareno je 130.891 kuna. Sljedeće godine ukinut će se naknada za porez na nekretnine što je bio izvor za JLS-ove, a zamijenit će ga PDV koji je prihod države, rekao je načelnik Željko Funtek. Prihvaćena su izvješća o II., III. i I V. preraspodjeli sredstava unutar pozicija proračuna. Tako se s pozicija plaća djelatnika raspoređuje 50.000 kuna na poz. ugovori o djelu i usluge studentskog servisa. Treća odluka preraspodjela odnosi se na poziciju asfaltiranje ulica na koju se raspoređuju s pozicije plaće djelatnika 30.000 kuna, s ostalih nespomenutih izdataka poslovanja iznos od 20.000, subvencioniranje projekata i izgradnje nogostupa 110.000 kuna te 40.000 kuna sa socijalne skrbi i jednokratne pomoći umirovljenicima. U četvrtoj se sa subvencioniranje projekata i izgradnje nogostupa raspoređuje 100.000 kuna na poziciju asfaltiranja cesta na području Općine. Donijete su i I. izmjene programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji iznosi 8,9 milijuna kuna. Subvencija uređenja autobusnih kućica planirano je 22.000 kuna, za asfaltiranje cesta 400.000 kuna, izgradnju plinovoda po ulicama 100.000 kuna - neke su od izmjena razvojnog plana. Prihvaćena je i odluka o odabiru ponuditelja za prodaju građevinskog zemljišta unutar GZ Božjakovina te djelomično poljoprivrednog i djelomično građevinskog u Hrebincu. Oba zemljišta bila su predmet javnog natječaja. Za zemljište u GZ površine 2.300 m2, jedina i najpovoljnija ponuda je ponuda Metalprodukta d.o.o. od 261.000 kuna. Za zemljište u Hrebincu nije dostavljena ni jedna ponuda.


Zimsko i ljetno radno vrijeme za ugostitelje


Donijeta je i odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata. Tako će objekti iz skupine ugostiteljski objekti za smještaj poput hotela i kampova, sukladno zakonskoj odredbi raditi od 0 do 24 sata svaki dan. Objekti iz skupine restorani (gostionice, pizzerije, slastičarnice i dr.) te iz skupine barovi (kavane, kafići, kleti i dr.) mogu raditi u razdoblju od 1. 5. do 30. 9. od 6 do 24 sata; u razdoblju od 1. 10. do 30. 4. od 6 do 23 sata. Iznimno mogu raditi petkom, subotom i dane uoči blagdana i državnih praznika u razdoblju od 1. 5. do 30. 4. od 6 do 2 sata te od 1. 10. do 30. 4. od 6 do 1 sat. Noćni klubovi, disco barovi i sl., koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno propisanim uvjetima mogu raditi od 21 do 4 sata.


Dan Općine krajem kolovoza ili početkom rujna


Od odluka iz društvenog segmenta, brckovečko je Vijeće donijelo zaključak o dodjeli novčanih nagrada i priznanja za postignuća iz različitih područja povodom Dana Općine. To su Karate klub Brckovljani, Rukometni klub Polet, Taekwondo klub Dugo Selo - grupa Lupoglav, učenicima Lei Tot, Davidu Lisici, Ivani Salopek, Martini Vidoš, Mateu Soviću Za dobre sportske rezultate priznanja će primiti i Mario Graberec te Krunoslav Švedi. DVD-u Gračec uručit će se povodom obilježavanja 60. godišnjice, a KUD-u Seljačka sloga Lupoglav povodom 80. godišnjice osnivanja Društva. Dan Općine ove će se godine održati krajem kolovoza ili početkom rujna, rekao je na kraju sjednice načelnik Funtek.


AMŠObjavljeno: 30.7.2014.


shadow
banner banner banner banner banner