Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

TEDROVEC OSTAJE GOSPODARSKA ZONA DO DALJNJEG29.4.2013.


Donošenje UPU-a "Gospodarske zone Potok u Tedrovcu" bila je prva odluka koju su vijećnici Općine Brckovljani donijeli na svojoj 44. sjednici. Sjednica je održana 28. ožujka pod predsjedavanjem Bože Graberca. "Zapreka za ovu odluku nema, bila je javna rasprava i prije 14 dana završila je ponovljena javna rasprava te nije bilo prigovora. Tedrovec ostaje gospodarska zona sve dok ne dođe do izmjena Prostornog plana Zagrebačke županije odnosno dok ona u njima ne označi tu parcelu za namjenu centra za gospodarenje otpadom. Tek nakon toga Općina će krenuti u svoje izmjene, ako se steknu uvjeti za to", pojasnio je načelnik Željko Funtek. Donijet je i DPU groblja Brckovljani kojim je usklađeno stanje na terenu s Pravilnikom i zakonom o grobljima. Još je jedna točka bila vezana za groblja -izmjene i dopune odluke o visini naknade za usluge korištenja mrtvačnice, iskolčenja i evidentiranja grobnog mjesta na grobljima u Brckovljanima i Lupoglavu. Vijeće je donijelo odluku o komunalnoj naknadi koju je moguće naplatiti samo na područjima gdje su donijeti UPU i DPU, a to su gospodarske zone. O njoj je, kao nedostatku, bilo riječi i u izvješću o obavljenoj reviziji učinkovitosti naplate prihoda u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.


Razlog nedostataka u izvješću revizije neusklađenost zakona i propisa


Općina je prihvatila nalaze i preporuke Državnog ureda za reviziju, ali i pojasnila zbog čega su nastali nedostaci. Komunalnu naknadu za garažni prostor i neizgrađeno građevno zemljište prihode ne ostvaruje zbog nedefiniranih zakona i propisa - nije jasno utvrđeno što je građevinsko zemljište i kada ono to postaje (u trenutku utvrđivanje prostornim planom, u trenutku provođenja prenamjene u katastru i slično). zemljišne se parcele protežu dijelom unutra, a dijelom izvan građevinskog područja. Osim toga, podaci o vlasništvu u zemljišnim knjigama su nesređeni jer pojedine parcele vode se na umrle osobe ili na više vlasnika. Općina je zatražila mišljenje o tome od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, ali ga nije dobila. Drugi je vezan za na prihode koje ubire Porezna uprava od koje je Općina zatražila podatke o obveznicima općinskih poreza. Porezna je odgovorila kako zbog informatičkih ograničenja nema mogućnost ispisa takvih podataka, a i pozvala se na čl.8 Općeg poreznog zakona o tajnosti tih podataka. Revizija je navela i slabu naplatu potraživanja putem ovrha. Općina ih provodi, no ne daju očekivane rezultate zbog velikog broja pravnih i fizičkih osoba kojima su blokirani računi pa je naplata neizvjesna. Troškovi pokretanja postupaka su visoki, za usluge bilježnika i odvjetnika utrošeno je 105.000 kuna, a naplaćeno samo 30.000 kuna. Provođenja mjera dodatno otežava i neusklađenost odredbi o zastari potraživanja u Zakonu o zaštiti potrošača i Zakonu o obveznim odnosima, zbog kojih je Općina izgubila dio sudskih sporova, Općina smatra kako ih treba uskladiti. Smatra i kako je, zbog općeg stanja u RH, upitna opravdanost pokretanja ovrha. Ne mogu prisiliti stanovništvo, iako je obavještavano, na obvezu prijave promjena vezanih za komunalnu naknadu.


Načelnik Funtek najavio izlazak iz Skupštine DUKOM-a


Na ovoj su sjednici spomenute tvrtke DUKOM i DUKOM plin. Načelnik Funtek najavio je kako planira dati neopozivu ostavku člana u Skupštini DUKOM-a. Razlog - prelazak jednog zaposlenika iz DUKOM odvodnje i vodoopskrbe u DUKOM plin bez odluke Skupštine. "Opet je nešto napravljeno mimo Skupštine i znanja svih njenih članova iako je ona donijela zaključak da je to nemoguće. Nema sistematizacije radnih mjesta, nema pravnog redoslijeda i nije poštovana ta odluka", kazao je Funtek. Od ostalog, načelnik je obavijestio o potpisivanju ugovora s Hrvatskim vodama na 6 mil. kuna, a pročistač bi trebao biti završen za mjesec dana. Na kraju sjednice, predsjednik Graberec zahvalio je vijećnicima na suradnji u ovom sazivu kazavši "kako ovdje nije bilo oporbe te kako su svi zajedno radili za dobrobit Općine Brckovljani."


AMŠObjavljeno: 29.4.2013.


shadow
banner banner banner banner banner