Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

40. sjednica općinskog vijeća Brckovljani - BRCKOVLJANI NE PRISTAJU NA VEĆU CIJENU VODE "TRAŽENJA SE TEMELJE NA NEVJERODOSTOJNIM PODACIMA"21.12.2012.


Vijećnici Općine Brckovljani na svojoj 40., te ujedno posljednjoj sjednici ove godine, donijeli su odluku o rebalansu općinskog proračuna za 2012. godinu koji je u odnosu na plan od 30.561.850 kuna manji za više od 50% - odnosno ukupno iznosi 15.164.285 kuna. Kako je na sjednici pojasnio načelnik Željko Funtek - na smanjenje je utjecao izostanak prihoda od prodaje zemljišta u vlasništvu Općine u planiranom iznosu od 13,6 milijuna kuna, prihodi od prodaje nekretnina u vlasništvu općine u iznosu od 380.000 kuna, a tijekom godine prihodi od poreza ostvareni su za gotovo milijun kuna manje od planiranog. Vijećnici su na istoj sjednici prihvatili i rebalanse programa gradnje i programa održavanja za ovu godinu. Program gradnje također je smanjen s planiranih 3,1 milijuna kuna na 1,6 milijun kuna, a najvećim dijelom zbog izostanka 500.000 kuna iz općinskog proračuna, naknada za koncesiju prihoda iz ostalih izvora (zakupnine). Iz tog razloga ove godine nije realizirana gradnja nogostupa u Gračecu, pristupna cesta i javna rasvjeta u gospodarskoj zoni te asfaltiranje pojedinih nerazvrstanih cesta. Također prolongirana je izrada idejnih i glavnih projekata kanalizacije u Hrebincu, Kusanovcu, Prečecu i Tedrovcu, a odgođena je izrada priključaka na fekalnu kanalizaciju. Program održavanja prema rebalansu također je smanjen s 1,7 milijun kuna na 1,3 milijun kuna. U ovoj godini nije utrošen planirani iznos za održavanje javnih površina te za uređenje autobusnih stajališta i održavanje igrališta i okoliša. Na sjednici vijećnici su prihvatili i druge izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Brckovljani koji je imao za cilj formirati gospodarsku zonu Potok u Tedrovcu ukupne površine 24,9 hektara. Isto tako u Plan je ugrađena autocesta A# - GP Bregana i županijska cesta 3034 čvor Kraljevečki Novaki A4 - Dugo Selo - čvor Vrbovec 1 te izgradnja II. Željezničkog kolosijeka Dugo Selo - Novska te pruga od značaja za međunarodni promet Mađarska - državna granica - Botovo - Koprivnica - Dugo Selo. Prihvaćen je i ugovor o koncesiji za sakupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada s novoizabranim koncesionarom - tvrtkom "Müll trans" iz Sesveta (prijašnji koncesionar je bila tvrtka "Eko-flor") čije cijene usluga su nešto povoljnije od ranijeg koncesionara. Vijeća je ovlastilo i dalo suglasnost načelniku Funteku za potpisivanje ugovora s novim koncesionarom.


Na sjednici, međutim, vijećnici nisu dali suglasnost načelniku, kao članu skupštine Trgovačkog društva DUKOM d.o.o., da prihvati novopredložene cijene vode koje bi počele vrijediti s 1. siječnjem 2013. godine. Povećanje cijene, pojašnjava Ivan Funtek, nužno je zbog povećanje naknada Hrvatskih voda te zbog povećanja ulazne cijene vode koju DUKOM plaća Zagrebačkom holdingu, a koju je Holding dignuo još polovicom ove godine. Načelnik Željko Funtek pak odbija ovakvo obrazloženje te ističe da podaci koje je Dukom predočio vijeću nisu vjerodostojni. Naime, od 1. ožujka ove godine ulazna cijena vode iznosi 4,68% kuna, umanjena za deset posto bonusa koji Dukom dodatno dobiva. Osim toga izjednačena je ulazna cijena vode od strane Holdinga za kućanstva i gospodarstvo, a Dukom i dalje obračunava i naplaćuje prema dvostrukom kriteriju. Gospodarstvo je time duplo oštećeno. Neosnovano bi trebalo plaćati gotovo tri puta veću osnovnu cijenu vode od ulazne, a još se na to obračunava i gubitak na bazi takve nerealne cijene. Općina stoga ne može prihvatiti takav zahtjev Dukoma d.o.o. - zaključeno je na sjednici.


Iva GRGIĆ OZIMECObjavljeno: 21.12.2012.


shadow
banner banner banner banner banner