Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

Vijeće općine Brckovljani - ODLUKOM O OBRAČUNU I NAPLATI NAKNADE ZA RAZVOJ POKUŠAT ĆEMO ZAŠTITI SVOJE PRIHODE28.2.2012.


Vijeće općine Brckovljani na sjednici pod predsjedanjem predsjednika Bože Graberca, održanoj 6. siječnja, jednoglasno je donijelo odluku o obračunu i naplati naknade za razvoj.


Tom se odlukom, koja je, kako se čulo, tehničke prirode i ne podrazumijeva nikakve nove obveze za potrošače, dodatno regulira način naplate, odnosno prikupljanja sredstava na posebnom računu Dukoma d.o.o. Riječ je o naknadi za razvoj u svrhu financiranja komunalnih vodovodnih građevina, koja se obračunava u cijeni vode. Osnovica ove naknade je jedinica mjere - kubični metar isporučene vode izražene u kunama, a iznosi za domaćinstva, udruge i ustanove (fizičke osobe) 0,80 kn/m3isporučene vode, dok će pravne osobe plaćati 1 kn/m3. Koristit će se za sufinanciranje i dovršenje izgradnje komunalnih vodnih građevina, za plaćanje izrade projekata i stručnih nadzora, za otplate kredita i financijskih obveza prema sklopljenim sporazumima ili ugovorima za izgradnju ili dovršenje komunalnih vodnih građevina. Naplaćivat će se putem uplatnica za vodne usluge, a ispostavlja ih DUKOM d.o.o. Između ostalog, on je dužan izvršiti obračun naplaćene naknade za prethodni mjesec i dostaviti ga do 10. u mjesecu Općini. Kako je pojasnio načelnik Željko Funtek, odluka se donosi zbog složene financijske situacije u DUKOM-u, ta su sredstva prihod koji bi DUKOM kao distributer trebao držati na posebnom računu i proslijediti općini kako bi ih iskoristio brckovljanski "Komunalac" koji je investitor. Ovom odlukom pokušat ćemo zaštititi naša sredstva, a ponukani rugvičkim problemom s DUKOM-om oko prikupljanja takve naknade čiji je iznos namijenjen za isplatu rate kredita za izgradnju Regionalnog sustava odvodnje Dugo Selo - Rugvica. Također, Funtek se osvrnuo i na podizanje kredita za otplatu DUKOM-ovog duga, a bez poštivanja odluke Skupštine DUKOM-a. Nije bilo rasprave o toj temi niti spominjanja imena, no načelnik je kratko kazao kako "ne želi prejudicirati, ali slijede oštre mjere za odgovornu osobu DUKOM-a." 


U nastavku sjednice, vijećnici su donijeli i odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te o osiguranju higijeničarske službe za sakupljanje i uništavanje životinjskih lešina s javnih površina Općine. Tom je prigodom iznijet podatak kako je prošle godine za tu namjenu utrošeno 160.000 kuna. 


Nadalje, odlučeno je o odabiru ponuditelja za održavanje nerazvrstanih cesta gdje je kao najpovoljniji odabran dugoselski "Toljan-trans" d.o.o. na iznos od 187.710 kuna. Ista tvrtka odabrana je kao najpovoljnija s iznosom od 117.600 kuna za održavanje putova u vikend području. 


Za održavanje poljskih putova izabrana je ponuda "Kloštar Gradnje" d.o.o. iz Kloštar Ivanića na iznos od 134.000 kuna. 


Ponuda Elektromonterskog obrta "Levant" iz Dugog Sela na iznos od 105.300 kuna ocijenjena je kao najpovoljnija za održavanje javne rasvjete na području Općine. 


O odluci o vrstama, uvjetima i visini pomoći u socijalnoj skrbi raspravljat će se na sljedećoj sjednici. 


Pod točkom pitanja i prijedlozi razvila se rasprava o najnovijem poskupljenju prijevoznika Čazmatrans. Nerazmjer cijena pokaza ovisno o relacijama, loši autobusi, neredovit vozni red - bile su neke od pritužaba. Slikovito je rečeno kako bi se trebalo nešto napraviti jer "za njih putnik nije putnik već broj kojem treba uzeti novce". Oni imaju koncesiju na neograničeno vrijeme, nitko ih ne kontrolira. ZET je preskupa opcija, no bilo bi dobro kad bi se uvođenjem konkurencije smanjio njihov monopol i samim time povećala kvaliteta prijevoza.


Ana - Marija ŠprihalObjavljeno: 28.2.2012.


shadow
banner banner banner banner banner