Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

Odluke vijeća općine Brckovljani NALAŽU DUKOM-u SKIDANJE ZABILJEŽBE SA ZEMLJIŠNE ČESTICE U ANDRILOVCU3.4.2012.


Brckovljansko općinsko vijeće održalo se 20. ožujka, a iscrpan dnevni red 31. sjednice, vijećnicima je predložio predsjednik Vijeća Božo Graberec. Vijećnici su bili složni pri donošenju odluke u kojoj se nalaže DUKOM-u d.o.o. da skine zabilježbu sa zemljišne čestice u Andrilovcu, a nastale na temelju solmiziranog Ugovora o založnom pravu od kolovoza prošle godine, temeljem kojeg je uknjiženo pravo zaloga na iznos od 4 milijuna kuna uvećano za sve ugovorene kamate i troškove, uvjete iz ugovora u korist Zagrebačke banke. Isto će načelnik Željko Funtek predložiti na prvoj narednoj skupštini DUKOM-a. Razlog - direktor DUKOMa zadužio je tvrtku, a da nije zatražio i dobio suglasnost načelnika Općine Brckovljani za zaduživanje kao jednog od suvlasnika DUKOM-a i navedene čestice. Nezadovoljni radom direktora, planiraju naći revizorsku kuću koja će pregledati poslovanje ovog komunalnog poduzeća od datuma kad je ovaj preuzeo tvrtku. Načelnik se osvrnuo i na to što članovi skupštine ne znaju koliko iznose plaće djelatnika ni direktora. 


Sve ostale odluke jednoglasno su prihvaćene, a među njima i izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu čija rekapitulacija ukupno iznosi oko 1,2 milijuna kuna. 


Dio ovog programa su odvodnja atmosferskih voda za što je utrošeno 12.090 kuna; održavanje čistoće na javnim površinama 222.425 kuna; održavanje javnih površina 35.200 kuna, nerazvrstanih cesta oko 362.000 kuna; za održavanje groblja 40.125 kuna te za javnu rasvjetu. 617.683 kune. 


Prihvaćeno je izvršenje programa gradnje komunalne infrastrukture za što je u prošloj godini utrošeno gotovo 4 milijuna kuna. Za kom. objekte - javne površine, nerazvrstane ceste, groblja, javnu rasvjetu trošak je 2 milijuna kuna; kom. objekti za opskrbu vodom 668.884 kune; za objekte za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda 911.659 kuna; a za opskrbu plinom 400.411 kuna. 


Na sjednici je kao radni materijal razmatran Prijedlog sporazuma o uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, izgradnji i korištenju Županijskog centra za gospodarenje otpadom Zagrebačke županije. Kako je kazao načelnik Funtek, potpisat će ga 90 posto županijskih gradova i općina. Kad se složi okvir, općina će ga tražiti na uvid kako bi reagirala na eventualne izmjene koje bi išle na njenu štetu. Za adekvatnu provedbu ovog sporazuma bit će potrebno osigurati opremu za recikliranje, odnosno za svaku ulicu po 3 do 4 kontejnera za razvrstavanje otpada - čulo se na sjednici. 


Vijećnici su donijeli odluku o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u sazivu Vijeća za ovu godinu. Tako HSS koji ima 7 vijećnika i 2 vijećnice dobiva 2.760 kuna za 3 mjeseca, HDZ za dva vijećnika 600 kuna, SDP s 1 vijećnikom 300 kuna te HSU također s 1 vijećnikom 300 kuna. 


Kao najpovoljniji ponuditelj za održavanje groblja u Lupoglavu za 2012. godinu izabran je Husarić d.o.o. čija ponuda iznosi 11.492 kune bez PDV-a. Ova ivanićgradska tvrtka održavat će groblja i u Brckovljanima za iznos od 16.116 kuna bez PDVa. Iz istog grada dolazi i tvrtka "Binđo" koja će za 30.300 kuna u ovoj godini održavati zelene površine i uređivati živice. 


Vijećnici su na sjednici bez rasprave jednoglasno prihvatili polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od prošlogodišnjeg srpnja do prosinca, kao i njegovo izvješće o I. i II. preraspodjeli sredstava unutar pozicija Proračuna. Po godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2011. godinu ukupni prihodi iznosili su 13.835.893,74 kune, ukupni rashodi 13.768.720,46 kuna. Višak prihoda iznosi 67.173 kune, a zajedno s prenesenim viškom prethodnih godina od 7.959 kuna daje 75.132 kune koji će poslužiti za pokriće tekućih izdataka. 


Vijeće je donijelo izmjene i dopune odluke o komunalnom doprinosu, a kako bi odluka bila jasna. Radi se o umanjenju komunalnog doprinosa, a do promjena je došlo u čl.13 i čl.16. Primjerice, vlasnicima parcela 1/1, investitorima koji grade izvan građ. područja (kleti, vikendice) odobrava se popust od 2 posto po godini do ukupno 40 posto, a umanjenje se ostvaruje za godine unazad za vlasnika kao fizičke osobe koji je bio prijavljen na području općine bez prekida minimalno 10 godina unazad. Došlo je do izmjena i dopuna odluke o komunalnoj naknadi u čl.15 te u čl.13 gdje se mijenja točka 9. pa se ona ne plaća za nekretnine koje se upotrebljavaju za djelatnost vatrogasnih službi; za vjerske zajednice; građ. zemljišta sa spomen obilježjima, spomen područja, masovne grobnice; koja su u vlasništvu općine, koja koriste komunalna društva u većinskom općinskom vlasništvu; za obavljanje starih zanata; koja imaju funkciju javnog cestovnog prometa, zelene površine, parkovi; koriste se za sport i rekreaciju, a u općinskom su vlasništvu; koja služe OPG-ima. 


Pred kraj sjednice dana je suglasnost za postavljanje raspela u Hrebincu, govorilo se o potencijalnim ulaganjima, a zamjenik načelnika Stjepan Horvat ukazao je na neprimjereno ponašanje mladeži koja se okuplja u Kusanovcu kod tzv. Todorićeve ceste uz nasip. Kako bi se spriječio prilaz, na dozvoljenom mjestu moguće je postaviti rampu, upućen je apel roditeljima, a postoje i nadležne institucije koje bi trebale riješiti ovu situaciju - rečeno je na kraju sjednice.


Ana-Marija ŠprihalObjavljeno: 3.4.2012.


shadow
  • foto
  • banner banner banner banner banner