Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

Održano vijeće općine Brckovljani - NIZ ODLUKA PRILAGOĐENO NOVOM ZAKONU O KONCESIJAMA31.5.2012.


Na dnevnom redu 33. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Brckovljani održane 14.svibnja našlo se niz odluka vezanih za koncesije.


Kako je pojasnio načelnik Željko Funtek razlog za to je novi Zakon o koncesijama koji točno propisuje koje se komunalne djelatnosti mogu tako obavljati, a koje na temelju javne nabave. Jedna od odluka, kojom se usklađuje s novim zakonskim odredbama, je i odluka o poništenju postupka koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na općinskom području. Brckovljanski su vijećnici raspravljali o Odluci o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije. To su sakupljanje i odvoz komunalnom otpada; crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crpnih jama; obavljanje prijevoza pokojnika i dimnjačarski poslovi. Podsjetilo se i na pitanje o novom načinu odvoza smeća koje propisuju norme Europske unije - morat će biti reciklažnih dvorišta, a otpad će se obavezno sortirati. U Tedrovcu se planira gradnja Centra za gospodarenje otpadom, a trenutno se čeka nalaz ispitivanja terena - kazao je predsjednik Vijeća Božo Graberec. 


Na sjednici je donijeta nova odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova. Ova djelatnost od posebnog je interesa za Općinu, a postupak davanja koncesije provodi se sukladno odredbi navedenog Zakona, Zakona o komunalnom gospodarstvu i Odluke o komunalnim djelatnostima. U njoj su navedeni svi uvjeti za budućeg koncesionara, kao i kaznene odredbe ukoliko se posao ne izvršava kako bi trebao. Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku i tada prestaje važiti Odluka o dimnjačarskoj službi iz 1996. godine. 


Što se tiče teme koncesija, u Planu za 2012. godinu Općina će tako dati koncesije za dimnjačarske poslove te za sakupljanje i odvoz otpada. One su dio prihvaćenog Srednjoročnog (trogodišnji) plana davanja koncesija od 1.srpnja 2012. do 31.prosinca 2014. godine. Po njemu Općina planira dati koncesiju za dimnjačarske usluge na 5 godina; za sakupljanje i dovoz komunalnog otpada na 10 godina (5+5); za crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih jama na 10 godina (5+5) i to od srpnja 2013. godine dok koncesija za obavljanje pogrebnih poslova istječe u travnju 2013. godine. 


Vijećnici su donijeli odluku o naknadi za korištenje poljoprivrednog državnog zemljišta u vlasništvu RH koja se određuje sukladno pravilniku o početnoj cijeni takvog zemljišta na natječaju za prodaju i zakup, početnoj visini naknade na natječaju za dugogodišnji zakup i koncesiju za ribnjake, a to su k.o. Brckovljani, Hrebinec, Lupoglav od 360 kn/ha te k.o. Prečec 363 kn/ha. 


Raspravljalo se o prijedlogu odluke o odabiru ponuditelja za prodaju građevinskog i poljoprivrednog zemljišta - na natječaj vrijedan 230.000 kuna javila se jedna fizička osoba koja je uplatila jamčevinu 30 posto od početne cijene. Za daljnje postupke vijećnici su dali suglasnost načelniku. 


Jednoglasno je donijet zaključak o smjernicama koje treba poštovati kod izrade i donošenja dokumenata Prostornog uređenja Općine. Na terenu su stalni pritisci za ulazak u građevinsku zonu, a da pritom ti zahtjevi nisu opravdani. Primjerice, negdje nema dovoljne širine prometnica, neke parcele uopće nisu očišćene. 


Što se tiče industrijskih objekata, strateški je interes općine sačuvati ulice - pojasnio je načelnik Funtek. Vijećnici su stoga zaključili zbog objektivnih razloga - ulagat će se tamo gdje je potrebno. Tako se građevinsko područje može proširivati u pravilu uz prometnice koje imaju komunalnu infrastrukturu; u naseljima koje imaju razgranatu mrežu ulica treba prioritetno popuniti takvo područje unutar njega zbog racionalne izgradnje; veće parcele za gospodarsku namjenu u pravilu moraju biti uz javne ceste kvalitetne kolne konstrukcije tj. uz državne i županijske ceste gdje ima dovoljnog kapaciteta komunalne infrastrukture (struja, plin, voda, kanalizacija); građevinsko područje naselja ne treba proširivati ako ne postoje dovoljni kapaciteti komunalne infrastrukture do zone proširenja građevinskog područja. 


Za zakup poslovnog prostora u Lupoglavu odlučeno je kako će se ponoviti natječaj. Zbog prigovora u Tedrovcu ponovit će se javna rasprava u dogovoru s izrađivačem, a uskoro će početi i izlaganje za k.o. Hrebinec. 


Vijećnici su se osvrnuli i na nedavnu prometnu nesreću u Gračecu, kod autobusne stanice. Smatraju kako, zbog opasnog križanja, ona nije na sigurnom položaju za nijednog sudionika u prometu, a pogotovo ne za djecu.


Ana - Marija ŠprihalObjavljeno: 31.5.2012.


shadow
  • foto
  • foto
  • banner banner banner banner banner