Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

Vijeće općine Brckovljani - NAČELNIKOVO IZVJEŠĆE O RADU JEDNOGLASNO PRIHVAĆENO3.10.2011.


Na 27. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Brckovljana održanoj 15. rujna načelnik Željko Funtek prezentirao je vijećnicima izvješće o svom radu za razdoblje od siječnja do lipnja 2011. godine.


Tako je, između ostalog, naveo neke od važnijih donesenih odluka u tom razdoblju. Među njima su zaključci vezani za DUKOM d.o.o. - DUKOM plin - prihvaćanje prijedloga Ugovora o prijenosu poslovnih udjela u Dukom plin te onih koji se tiču Elke poput odluke o stavljanju van snage Odluke o davanju suglasnosti na potpisivanje Aneksa ugovora o kupoprodaji zemljišta. 


Što se tiče djelokruga Odjeljka za razvoj, gospodarstvo, prostornokomunalne djelatnosti i zaštitu okoliša pripremljeni su prijedlozi odluka, programa i riješeni predmeti. Tako se provodi postupak izrade i donošenja II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine, a zbog potreba otvaranja Gospodarske zone u Tedrovcu donijeta je odluka o izradi urbanističkog plana uređenja "Gospodarske zone Potok". 


Izvršavaju se poslovi vezani za postupke izdavanja lokacijskih dozvola, legalizacije i potvrde glavnih projekata. Koordinira se s projektantima, urbanistima, a u izvještajnom razdoblju obavljen je niz kontakata i dogovora vezanih za obavljanje redovnih poslova kao i za izgradnju i održavanje objekata komunalne infrastrukture. 


Od poslova vezanih za Proračun i financije izrađen je godišnji obračun Proračuna za prošlu godinu, a koji je dan Vijeću na usvajanje još 17.ožujka. Također, podijeljeno je 55.495 kuna socijalne pomoći, a napisano je 79 zaključaka o dodjeli iste. Izvješće je jednoglasno prihvaćeno. 


Načelnik Funtek informirao je članove vijeća o sastancima vezanim za kanale u gospodarskoj zoni, a koji su u vlasništvu općine. Neki od kanal trebali bi prijeći u vlasništvo Hrvatskih voda. No, kako se našalio Funtek, cak je otvorena i kladionica. Općina vodi jer je od šest kanala pet pripalo Općini. 


Govorilo se i o sufinanciranju učeničkog i studentskog prijevoza koje ce najvjerojatnije, kao i prethodne godine, iznositi 40 posto no samo do kraja kalendarske godine. Sufinanciranje prijevoza za sljedeću godinu ovisit ce o Proračunu, a i o sredstvima koja ce dobiti od Zagrebačke županije. 


Na dnevnom redu bilo je i imenovanje povjerenika civilne zaštite za područje Brckovljana i to za svih trinaest naselja te prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za procjenu štete. 


Kao i na svakoj sjednici tako se i na ovoj govorilo o Elki. Ništa novo po tom pitanju - pregovori se nastavljaju.


Ana-Marija ŠprihalObjavljeno: 3.10.2011.


shadow
  • foto
  • banner banner banner banner banner