Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

Održana 28. redovna sjednica općinskog vijeća općine Brckovljani - O KOMUNALNOM DOPRINOSU I ZEMLJIŠTU13.11.2011.


Vijećnici Općine Brckovljani donijeli su na svojoj sjednici održanoj 4. studenoga odluku o vrijednosti jediničnih iznosa za položajne zone koja je utvrđena odredbama odluke o komunalnom doprinosu, a u svrhu obračuna naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru. Tako je vrijednost jediničnog iznosa za I. zonu utvrđeno 25 kuna. Nadalje, vijećnici su raspravljali o odluci o komunalnom doprinosu prema kojoj je utvrđena jedinična vrijednost u kunama po m3 građevine i to za stambeni prostor (samostojeće kuće do 400 m2 BRP) 45 kuna/m3, za poslovni i gospodarski prostor i ustanove 54 kune/m3 te za višestambene i stambeno poslovne građevine 57 kuna/m3. Komunalni doprinos za klijeti, vikendice, garaže, ljetne kuhinje i pomoćne zgrade koje nisu namijenjene za obavljanje poslovne ili gospodarske djelatnosti, a nisu u sklopu stambenog objekata (zasebno odvojeni) obračunava se kao stambeni prostor i ne obračunava se groblje točnije umanjuje 3 kune/m3. Za staklenike i plastenike, farme (štale) naplaćuje se jedinična vrijednost 12 kuna/m3, samo ukoliko parcela na kojoj se postavljaju staklenici i plastenici nalaze u sklopu već postojećeg domaćinstva i ne treba poseban prilaz sa javne prometne površine. Za pomoćne zgrade koje služe obiteljskom-poljoprivrednom gospodarstvu (do 400 m2 BRP) naplaćuje se jedinstvena vrijednost u iznosu 8,00 kn/m3, samo ukoliko parcela na kojoj se gradi gospodarski objekt je u sklopu domaćinstva i ne treba prilaz sa posebne javne prometne površine. Staklenici, plastenici, farme (štale) i pomoćni objekti koji se nalaze izvan domaćinstva točnije na posebnim parcelama koje imaju poseban prilaz na javno prometne površine komunalni doprinos plaća se 20,00 kn/m3.


Na sjednici su također donijete odluke o izboru najpovoljnijih ponuda za prodaju i za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH. Na području k.o. Brckovljani prodano je sedam oranica za ukupno 978.000 kuna, u Lupoglavu četiri za ukupno 898.000 kuna te u Prečecu dvije oranice za ukupno 15.000 kuna. U zakup na rok od 5 godina u k.o. Brckovljani dane su dvije oranice za ukupno 6.000 kuna, u k.o. Hrebinec za 11.000 kuna, u k.o. Andrilovec jedna oranica za 7.000 kuna te u k.o. Prečec svije oranice za 9.000 kuna. U zakup na rok od 20 godina u k.o. Brckovljani dane su tri oranice za ukupni iznos od 12.000 kuna, u k.o. Hrebinec dvije oranice za ukupno 9.000 kuna, u k.o. Lupoglav dvije oranice za ukupno 5.000 kuna te u k.o. Prečec dvije oranice za ukupno 2.000 kuna. Na istoj sjednici vijećnici su donijeli i odluku o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za područje Općine Brckovljani za k.o. Lupoglav i Prečec na rok od 5 godina koji je ujedno objavljen u ovom broju Dugoselske kronike.


Donesena je i odluka o prodaji k.č. 61/4 u k.o. Hrebinec za koju je prema Općini iskazan interes od fizičke osobe. Zatim, prihvaćena je zamolba Dječjeg vrtića DIDI za povećanjem sufinanciranja predškolskog odgoja i naobrazbe prema kojoj će se ekonomska cijena vrtića prema općini povećati za 50 kuna po djetetu te isto tako 50 kuna prema roditeljima. Vijećnici su uz tu točku odlučili da treće dijete u obitelji, a koje pohađa Dječji vrtić DIDI i koje ima prebivalište na području općine Brckovljani, se oslobađa plaćanja veće cijene. Na sjednici je donijeta odluka o odabiru ponuditelja za zimsku službu za period od 15. studenoga 2011. do 15. travnja 2012. godine - nakon dugogodišnjeg izvođača Toljan-trans d.o.o., sada poslove zimske službe preuzima Graditelj Dugo Selo d.o.o. čija je ponuda od 148.000 kuna bila najpovoljnija i u okviru proračunskih sredstava. Isto tako vijećnici su prihvatili 8. po redu aneks ugovora s kupoprodaji između Općine i tvrtke ELKA kabeli d.o.o. prema kojem je Elka konačno skinula teret s parcele i sada Općina može pokrenuti postupak prodaje. Jedina obveza ostaje da Općina 15 dana prije raspisivanja natječaja je dužna obavijestiti Elku o eventualnoj njihovoj zainteresiranosti za kupnju parcele.


Iva GRGIĆ OZIMEC


 


Pitanja i prijedlozi


Pod pitanja i prijedlozi, načelnik se osvrnuo na Dukom, a posebno je postavljeno pitanje na prošloj sjednici da li je dao suglasnost Dukomu (kao suvlasnik Dukoma, u 25% -postotnom dijelu), za stavljanje tereta na kredit koji je Dukom dobio. Stoga je načelnik izvjestio vijećnike da je kredit mimo natječaja i teret na spomenutu česticu svojevoljno ishodio direktor Dukoma gospodin Šajković bez suglasnosti osnivača - vlasnika i mimo Odluke Skupštine Dukoma. Slijedom navedenog stav je vijeća da se zatraži od Dukoma da se makne teret sa predmetne čestice, u protivnom će pokrenuti postupak kod nadležnih tijela.


DKObjavljeno: 13.11.2011.


shadow
banner banner banner banner banner