Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

Održana 18. sjednica Općinskog vijeća Brckovljana: I PRORAČUN OVISI O ELKI23.12.2010.


Ovogodišnji proračun značajno smanjen


Ono stoje IKEA za Općinu Rugvicu, Elka je za Općinu Brckovljani. Naime, gotovo da nije bilo sjednice Općinskog vijeća tijekom proteklih godinu dana na kojoj se nije raspravljalo o ugovoru o kupoprodaji zemljišta s tvrtkom Elka u Gospodarskoj zoni Brckovljani. Bilo je tako i na osamnaestoj sjednici na kojoj je Vijeće jednoglasno usvojilo prve izmjene općinskog proračuna za ovu godinu te Proračun Općine Brckovljani za 2011. godinu.


Ovogodišnji je proračun značajno podbacio te je s prvotno planiranih 40,5 milijuna kuna, sveden na svega 14,7 milijuna kuna. Načelnik Općine Brckovljani Željko Funtek veliki je pad proračunskih prihoda obrazložio prvenstveno neispunjavanjem jedne jedine stavke - prodaje zemljišta u vlasništvu Općine u gospodarskim zonama. Naime, stavka planirana u iznosu od 23,7 milijuna kuna, realizirana je sa svega 111.000 kuna. Vezano uz to, a također povezano s utjecajem recesije, značajno je podbacila i prihodovna stavka od komunalnog doprinosa i naknade za priključenja koja je s prvotno planiranih 5 milijuna kuna, realizirana s 1,7 milijuna. Funtek je posebno zabrinjavajućim ocijenio trend pada izvornih poreznih prihoda koji su se počeli smanjivati koncem godine.


Sam proračun ipak je uravnotežen, ali će realizaciju stavki na rashodovnoj strani proračuna, koje su mahom usmjerene na izgradnju komunalne infrastrukture, morati podnijeti općinska tvrtka Komunalac Brckovljani koja će sljedeću godinu započeti s desetak milijuna nepodmirenih dugovanja prema dobavljačima. Ipak, rekao je Funtek, ta činjenica ne bi trebala biti pretjerano zabrinjavajuća jer se ipak očekuje realizacija kupoprodaje s ELKOM, što će za Općinski proračun značiti sedam novih prihodovnih milijuna u ovoj, te još šest u prvoj polovini sljedeće godine. Ukoliko, do toga i ne dođe, dug će se podmiriti zajmom kojeg će po povoljnim uvjetima uzeti sam Komunalac.


U skladu s izmjenama ovogodišnjeg proračuna na sjednici Općinskog vijeća izmijenjeni su i ovogodišnji planovi gradnje i održavanja objekata komunalne infrastrukture na području Općine Brckovljani.


Proračun za 2011. godinu planiran u visini 41,2 milijuna kuna


Unatoč krizi, Općini Brckovljani trebalo bi se u sljedećoj godini ostvariti mnogo toga što je ove godine propušteno - čulo se u raspravi o općinskom proračunu za 2011. godinu. Prvenstveno je riječ o planiranoj prodaji općinskog zemljišta u gospodarskim zonama koja je iz ovogodišnjeg proračuna, u iznosu od gotovo 20 milijuna kuna, prebačena u proračun za sljedeću godinu i osnova je za daljnju izgradnju komunalne infrastrukture.


Oprezno je međutim, sa svega milijun kuna, planiran prihod od komunalnog doprinosa.


Čak 9 milijuna kuna, međutim, planira se dobiti iz IPARD programa koji će se, kako se čulo, iskoristiti za izgradnju kanalizacijskog sustava. Izvorni porezni prihodi planirani su na razini ovogodišnjih i iznose 7,5 milijuna kuna premda je uočeno, kaže Funtek, da je sve manji broj zaposlenih, te se ukupna masa plaća zaposlenih na području Općine Brckovljani smanjila.


Pozornost će se stoga, rekao je Funtek, pridavati i naoko manje značajnim prihodovnim stavkama. Primjerice, ocijenjeno je da se ove godine prihod od poreza na vikendice ostvario u iznosu dvostruko manjem od planiranog. Planiranih 200 000 kuna u idućoj godini trebalo bi se u potpunosti ostvariti, rečeno je, te je najavljen ponovni popis kuća za odmor koji će, kako se čulo, biti preduvjet bolje naplate.


U rashodovnom dijelu proračuna za iduću godinu naglasak je i dalje na izgradnji infrastrukture, prije svega na rješavanje problema odvodnje. Uz već spomenuti kanalizacijski sustav, za izgradnju pročistača u sljedećoj je godini predviđeno 4 milijuna kuna.


Proračunski korisnici niti sljedeće godine ne bi značajnije trebali osjetiti krizu. Međutim, rečeno je kako će, zbog nerazmjerno male pomoći od Zagrebačke županije, zasigurno doći do smanjenja subvencija srednjoškolcima i studentima za prijevoz jer planiranih pola milijuna kuna za ovu svrhu ne može biti dostatno za održavanje sadašnjeg standarda, odnosno subvencioniranja 50% od ukupne cijene prijevoza.


Financijski plan Komunalca za 2011. godinu iznosi 30,8 milijuna kuna


Kao općinska tvrtka Komunalac Brckovljani će i iduće godine biti nositelj najvećeg dijela poslova na izgradnji komunalne infrastrukture u općini. Vijećnici su jednoglasno prihvatili financijski plan ove tvrtke za iduću godinu koji iznosi 30.795.000 kuna. Premda je, kako se čulo, deset milijuna kuna već potrošeno u izgradnju infrastrukture tijekom ove godine, ti poslovi su morali biti uvršteni i u plan za sljedeću godinu. Uz to Komunalac, koji će se osim sredstvima iz općinskog proračuna financirati i sredstvima dobivenim od Hrvatskih voda, očekuje velik posao i u idućoj godini. Uz već spomenutu izgradnju kanalizacije i pročistača te komunalne infrastrukture u gospodarskoj zoni, 3 milijuna kuna predviđeno je za izgradnju nogostupa, 1,45 milijuna za uređenje zone društvene namjene, po pola milijuna kuna za izgradnju općinske zgrade i uređenje doma u Lupoglavu, a po 200 000 kuna za asfaltiranje ulica, te izgradnju groblja u Brckovljanima i Lupoglavu. Paralelno uz proračun usvojeni su i planovi izgradnje i održavanja objekata komunalne infrastrukture za iduću godinu.


ELKA riješila problem plaćanja zemljišta?


ELKA je, kako se čulo na sjednici Vijeća, uspjela „uhvatiti zadnji vlak" te je umjesto odustajanja od kupnje zemljišta u Gospodarskoj zoni u Brckovljanima i raskidanja ugovora s Općinom ipak pronašla rješenje zadovoljavajuće za obje strane. Premda sama Elka nije uspjela dobiti kredit za isplatu duga Općini, umjesto nje će to učiniti jedan od njezinih vlasnika, tvrtka COTRA iz Varaždina koja će Općini Brckovljani do konca ove godine isplatiti sedam milijuna kuna. Preostalih šest milijuna kuna Općini će biti isplaćene sljedeće godine, čulo se u Vijeću. Ukupni iznos od dvadeset milijuna kuna dovoljan je za kupnju 13 ha zemljišta pa je Općina pristala izvršiti diobu parcele, ukupne veličine 23 ha, koju je prvotno u cijelosti planirala kupiti Elka.


Nenad Haleuš MaliObjavljeno: 23.12.2010.


shadow
banner banner banner banner banner