Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

Sa sjednice Općinskog vijeća Brckovljana - PRIHVAĆEN I. REBALANS - PRORAČUN IZNOSI 31,4 MILIJUNA KUNA19.11.2008.


Po I. izmjenama i dopunama općinski proračun za 2008. godinu iznosi 31,4 milijuna kuna te je smanjen za 34,31 posto. Izmjene su nastale zbog balansiranja stavki - neki projekti su gotovi, a neki će biti prebačeni za sljedeću godinu. Načelnik Željko Funtek izdvojio je više stavki iz proračuna i to većinom one koje se odnose na izgradnju komunalne infrastrukture. Između ostalog, to su subvencioniranje glavnih projekata sekundarnih kanala fekalne odvodnje Brckovljani, Gračec, Prikraj, Stančić, Štakorovec za što je namijenjen iznos od 100.000 kuna. 


Za subvencioniranje izgradnje i uređenja komunalne infrastrukture u Gospodarskoj zoni planirano je utrošiti 4 milijuna kuna. Na tom je području napravljena zahtjevna dionica od 3,5 kilometara, od Stančića do Prikraja. Za izgradnju kanalizacije utrošit će se 3,2 milijuna kuna. Izdvojio je kolektor A od Livadarske do Štakorovca vrijedan 1,8 milijuna kuna. Do kraja godine realno je za očekivati kako će biti gotovo 60 do 70 posto kanalizacijskog sustava. 


Većinom su sva naselja pokrivena za izgradnju ulica, jedan dio ulica već ima građevinske dozvole, dok je za neke potrebna geodetska podloga. Informirao je kako je i za nogostupe ishođena građevinska dozvola. 


Za rekonstrukciju vodovoda i plinovoda planirano je utrošiti 1,7 milijuna kuna, a što će se nadoknaditi kroz komunalni doprinos. 


Spomenuo je i izmjene i dopune prostornih planova za koja će se, zbog povoljnog ugovaranja, utrošiti 100.000 manje kuna te sada iznose 140.000 kuna. Neki do sada izgrađeni objekti će se moći legalizirati, no uz određene uvjete - napomenuo je načelnik Funtek. Za projekte i izgradnju nogometnog igrališta U Božjakovini predviđeno je milijun kuna, a tamošnje rukometno presvučeno je novim slojem asfalta. 


Od stavki vezanih za društveni dio povećano je sufinanciranje predškolskog odgoja i male škole za 30.000 kuna te sada iznosi 830.000 kuna, kao i ostale naknade iz proračuna koja iznosi 500.000 kuna. Naknade za novorođenu djecu i prijevoz učenika izbalansirat će se s iznosom koji daju Dugo Selo i Brckovljani - rečeno je na sjednici. Župi sv. Brcka donirat ce se iznos od 10.000 kuna, Župi A.Kažotića u Lupoglavu 30.000 kuna. 


Na prihodovnoj strani bilježi se povećanje od pola milijuna na stavci prihodi od poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada što je ukupno 5,5 milijuna kuna. No isto tako, na stavci porez na promet nekretninama zabilježen je pad sa 2 milijuna na 600.000 kuna. Nije bilo prodaja do sada, a i čeka se isplata zbog Elke - pojasnio je Funtek. Načelnik je također izvijestio vijećnike kako još čekaju ugovor o koncesiji zemljišta u Božjakovini te su zbog toga poslali upit državnom odvjetniku i Ministarstvu poljoprivrede.


Rogačev breg, Adančeva i Zagorska - nove ulice


Vijećnici su primili na znanje izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje. 


Na sjednici je dužnosti mrtvozornika razriješena dr. Tatjana Sučić te su predložena Županijskoj skupštini Zagrebačke županije imenovanja Ivice Stepinovića, Dine Kramera i Božene Sanković. 


Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine za 2008./09. obavljat će Toljan trans d.o.o. iz Donjeg Dvorišća, a razlog je njihova najpovoljnija ponuda. 


Donijete su i odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi kao i o priključenju na komunalnu infrastrukturu. Više o tome pročitajte u Službenom glasniku. 


Vijeće je odlučilo imenovati tri ulice. Tako je put u Stančiću, na prijedlog stanovnika, postao Zagorska ulica. U naselju Brckovljani nove su Rogačev breg i Adančeva. Nazivi potonjih su autohtoni i vezani za brckovljansku povijest - objasnio je predsjednik Vijeća Milan Kralj. 


U Brckovljanima je gotova 1. faza katastarske izmjere koja se sastojala od obilježavanja parcela, drugi dio počet će na proljeće. Od sljedeće godine počet će i izmjera k.o. Hrebinec. Ovo je vrlo važno za stanovnike koji se na taj način mogu međusobno dogovoriti oko međa. Između ostalog ucrtat će se putovi. Općina će tako imati "cisti" katastar što otvara mogućnosti rješavanja mnogih stvari poput imovinsko-pravnih odnosa vezanih za izgradnju komunalne infrastrukture - rekao je Kralj. 


Komunalni redar Slavko Jukić ukazao na problem kućnih brojeva koji cesto nisu na pročeljima kuca. 


Raspravljalo se i o brizi za groblje, pogotovo nadgrobnih spomenika koji su arhitektonski značajni. Općina bi trebala prvo komisijski utvrditi i popisati te grobove - rečeno je na kraju sjednice.


Za projekt izgradnje škole u Lupoglavu ovim rebalansom izdvojeno je milijun kuna, a plaćen je vodni doprinos i naknada za priključenje. Otvorenje ponuda bilo je 17. studenog, a najpovoljnija ponuda za glavni i izvedbeni projekt vrijedna 484.000 kuna je ona tvrtke Tabor d.o.o. iz Desinica.


A.M.Š.Objavljeno: 19.11.2008.


shadow
banner banner banner banner banner