Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

Uz aktualnu katastarsku izmjeru k.o. Brckovljani - ODRŽANI SKUPOVI GRAĐANA29.10.2007.


Uz otvorenje radova na katastarskoj izmjeri u svrhu katastra nekretnina na području općine Brckovljani izvođač – Zavod za fotogrametriju d.d. te investitor izmjere Općina Brckovljani organizirali su skupove građana radi što bolje informiranosti lokalnog stanovništva s predstojećom katastarskom izmjerom. Skupovi su održani 23. i 25. listopada u vatrogasnim domovima Gračec i Brckovljani. Predstavnici investitora Općine Brckovljani, Državne geodetske uprave i izvođača radova predstavili su područje radova, aktivnosti, dinamiku, način izvođenja, kao i konačne rezultate ovih radova. Namjera je bila upoznati vlasnike i korisnike zemljišta s njihovim pravima i obvezama u postupku katastarske izmjere, s naglaskom na omeđivanje (označavanje) zemljišnih čestica.


Izmjera organizirana po fazama


Geodetske radove izvodit će u nekoliko faza. U prvoj terenskoj fazi radova koju će provoditi dva do tri mjeseca – bit će održani spomenuti skupovi građana, započeti terenski radovi na postavljanju geodetske osnove (mreže geodetskih točaka) na području katastarske izmjere. Označavanje međa, tj. omeđivanje parcela, izvršit će vlasnici i korisnici zemljišta uz pomoć geodetskih stručnjaka do početka sljedeće godine, kad se predviđa signalizacija svake lomne točke, a početkom proljeća i snimanje iz zraka. Time završava prva faza koju će izvoditi 10 do 20 geodetskih stručnjaka Zavoda za fotogrametriju uz 10 do 40 pomoćnih radnika zaposleni od lokalnog stanovništva. Na temelju snimanja iz zraka i dodatnih terenskih geodetskih mjerenja bit će izrađeni katastarski planovi. U prvoj polovici 2009. godine bit će izvršeni terenski radovi dešifraže tijekom kojih će biti prikupljeni cjeloviti podaci o svim vlasnicima i korisnicima zemljišta, kao i podaci o izgrađenim objektima. Za vrijeme obavljanja svih terenskih aktivnosti, izvođač radova Zavod za fotogrametriju će otvoriti terensku kancelariju za rad sa strankama. Završnu fazu započet će nakon izrade katastarskog operata u ljeto 2009. godine izlaganjem na javni uvid svih podataka prikupljenih u katastarskoj izmjeri i istovremenim izlaganjem zemljišne knjige. Ove radnje izvršit će Područni ured za katastar Zagreb i Ispostava Dugo Selo te Zemljišnoknjižni odjel Općinskog suda u Dugom Selu. Prilikom izlaganja, svaka će stranka moći utvrditi objektivnost i točnost prikupljenih podataka, a svoja vlasnička i druga prava na nekretninama potkrijepiti odgovarajućom dokumentacijom. Završetkom svih radova bit će stvoreni temeljni uvjeti za osnivanje novog katastarskog operata i nove zemljišne knjige sa sukladnim, odnosno potpuno identičnim podacima.


Ukupna vrijednost nove izmjere 4,8 milijuna kuna – 60 posto financira općinski proračun


Podsjećamo, novu katastarsku izmjeru općine Brckovljani, pokrenutu nakon 150 godina, naručila je Općina Brckovljani i Državna geodetska uprava RH radi sređivanja katastra, gruntovnice i zemljišnih knjiga. Izvođač radova je Zavod za fotogrametriju d.d.. Vrijednost radova iznosi 4,8 milijuna kuna - od toga 60 posto, odnosno 2,3 milijuna financira općinski proračun, a 40 posto Državna geodetska uprava. Površina područja obuhvata izmjere je oko 1206 ha, a izmjerom je obuhvaćeno oko 4 800 parcela s oko 1 300 objekata. Planirani kraj procesa predviđen je tijekom 2009. godine.


Pripremila: Iva GRGIĆ OZIMECObjavljeno: 29.10.2007.


shadow
banner banner banner banner banner