Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

Općina Brckovljani osniva vlastito komunalno društvo - KOMUNALAC-BRCKOVLJANI - MNOGOSTRUKE DJELATNOSTI29.1.2007.


Vijećnici općine Brckovljani donijeli su na 14. sjednici Općinskog vijeća Izmjene i dopune odluke o osnivanju trgovačkog društva. Prva odluka o osnivanju samostalnog komunalnog poduzeća donijeta je na 13. sjednici Općinskog vijeća koja je održana 28. prosinca 2006. godine. Prema donesenoj odluci Općina Brckovljani je jedini osnivač trgovačkog društva sa sjedištem u Ul. J. Zorića 1 u Dugom Selu. Osnovana tvrtka obavljala bi poslove od posebnog interesa za Općinu Brckovljani, kao što je opskrba pitkom vodom, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, odlaganje komunalnog otpada, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i obavljanje pogrebnih poslova, javna rasvjeta, prijevoz putnika u javnom prijevozu, održavanje čistoće, održavanje i upravljanje sportskim objektima, održavanje i upravljanje stambenim zgradama, organizacija i naplata usluga parkinga, organizacija kulturnih priredbi u zatvorenim i otvorenim prostorima te ostalim djelatnostima koje služe obavljanju djelatnosti koja je upisana u trgovački registar. Odlučeno je da temeljni kapital Društva iznosi 10 milijuna kuna u što su uključena sredstva koja je Općina Brckovljani godinama ulagala u vodovodnu i kanalizacijsku mrežu i ostalu infrastrukturu. Osnivač upravlja Društvom putem Skupštine koja ima sedam članova, a Nadzorni odbor ima tri.


Iako je odluka o osnivanju trgovačkog društva jednoglasno prihvaćena na 13. sjednici Općinskog vijeća, nakon usklađivanja odluke sa Zakonom o trgovačkim društvima, općinsko vijeće moralo je donijeti na 14. sjednici koja je održana 26. siječnja odluku o izmjeni odluke o osnivanju trgovačkog društva. Prema izmijenjenoj odluci mijenja se naziv Tvrtke koji umjesto predloženog skraćenog naziva BRC-KOM d.o.o., po novoj izmjeni odluke nosi naziv KOMUNALAC BRCKOVLJANI d.o.o.


Promjena se odnosi i na visinu temeljnog kapitala. Naime, prema propisima temeljni ulog Osnivača jednak je temeljnom kapitalu i pri osnivanju tvrtke mora biti uplaćen na račun tvrtke, pa je izmjenom odluke određen temeljni kapital u iznosu od 20.000 kuna.


Prema prvoj odluci skupština društva imala bi sedam članova, ali prema zakonu skupštinu društva čini samo jedan član i to zakonski predstavnik osnivača Općine Brckovljani, a to je načelnik Općine. Kako bi u poslovanje Tvrtke uvid moglo imati što više osoba, izmijenjen je broj članova Nadzornog odbora koji sada ima pet članova, umjesto, tri koliko je predloženo prvom odlukom. 


   


Utvrđena naknada za korištenje zemljišta


Na 14. sjednici Općinskog vijeća usvojen je i zaključak o utvrđivanju visine naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske. Nakon kraće rasprave zaključeno je da naknada za korištenje poljoprivrednog zemljišta za 2007. godinu iznosi 350 kuna po hektaru. Raspravu na Vijeću izazvao je i naputak Ministra poljoprivrede Petra Čobankovića u svezi dostave obavezne dokumentacije za upis u upisnik poljoprivrednih gospodarstava.


Naputkom se određuje da se poljoprivredna gospodarstva koja su u posjedu državnog poljoprivrednog zemljišta mogu upisati u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, iako korištenje zemljišta nije uređeno valjanim ugovorom. Općinska ili gradska tijela dužna su takvim korisnicima izdati potvrde koje će poslužiti kao privremeni dokument za upis u upisnik.


Naputkom je također upozoreno da je zabranjeno izdavati potvrde onim korisnicima koji su samovoljno ušli u posjed državnog poljoprivrednog zemljišta, a o čemu postoji zapisnik inspekcije ili je protiv njih pokrenut postupak preko Državnog odvjetništva.


Općina Brckovljani je o problemu korištenja poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu od strane Božjakovine d.d. već nekoliko puta izvijestila Ministarstvo, ali do danas nije pristigao nikakav odgovor koji bi konačno definirao korištenje poljoprivrednog zemljišta prema već prije nekoliko godina usvojenom programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države.


(J. K. B.)


    Objavljeno: 29.1.2007.


shadow
banner banner banner banner banner