Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

Zasjedalo Općinsko vijeće - VIŠAK PRIHODA OD 2,6 MILIJUNA ZA PODMIRENJE TEKUĆIH RASHODA2.5.2007.


Tako su odlučili općinski vijećnici prihvaćajući na 15. sjednici financijsko izvješće o godišnjem obračunu proračuna za 2006. godinu. Od 14 milijuna kuna prihoda tijekom godine utrošeno je gotovo 12,3 milijuna, dok prenijeti višak iz prethodne godine zajedno s viškom prihoda iz 2006. godine iznose 2,6 milijuna. Od poreza i prireza na dohodak u općinsku je blagajnu pristiglo više od tri milijuna kuna dok su od prodaje zemljišta u vlasništvu Općine ostvarili 6,7 milijuna kuna čemu treba dodati još pola milijuna kuna od prodaje državnog zemljišta. Oko milijun i pol kuna pribavljeno je od komunalnog doprinosa i naknade. Od Zagrebačke županije pristiglo je preko 230.000 kuna potpora, dok ona od Hrvatskih voda nije ostvarena u izvještajnoj godini, već početkom ove tekuće godine. Time su bili nezadovoljni vijećnici oporbenog HDZ-a te su se uzdržali od glasovanja oko izvješća o ostvarenju proračuna, jednako tako kao i kod prihvaćanja izvješća o komunalnim ulaganjima. U izdacima se ističe više od 3,7 milijuna kuna za održavanje, odnosno asfaltiranje nerazvrstanih cesta te gotovo 350 tisuća za izgradnju kanalizacije, rekonstrukciju i izgradnju vodovoda i plinovoda. Gotovo milijun kuna iz prikazanih prihoda potrebno je za otplatu kupljenoga zemljišta. Tako ukupni izdaci iznosi 12,3 milijuna kuna, a ostatak sredstava utrošit će prema potrebi za tekuće ovogodišnje rashode. Plan prihoda gotovo su ostvarili u cijelosti, dok su izdaci za oko 4 posto manji od planiranih. Najviše novca za asfaltiranje cesta! Za gradnju objekata komunalne infrastrukture pribavljeno je 5,7 milijuna kuna iz zakonom određenih izvora (komunalnog doprinosa, naknada, proračuna). Najviše je utrošeno za asfaltiranje cesta - 3,7 milijuna, za projekte u gospodarskoj zoni utrošeno je gotovo 180 tisuća kuna, a za uređenje groblja u Brckovljanima 91.600 kuna. Nešto više od pola milijuna kuna koštali su projekti, izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže u Gračecu i gospodarskoj zoni, a isto toliko utrošeno je za odvodnju (projekte kanalizacije, pročišćavač, kanalizaciju u Brckovljanima, Gračecu, Božjakovini i Prikraju. 


ZA PLINOOPSKRBU JE UTROŠENO 1,2 MILIJUNA KUNA


Od komunalne naknade namaknuto je preko 600 tisuća kuna koje su uz dodatna sredstva od grobne naknade i ostalih proračunskih izvora u ukupnom iznosu od gotovo 800 tisuća kuna uložena u odvodnju atmosferskih voda, održavanje javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete.


 


POTPORA VETERINARSKOM FAKULTETU ZA PROJEKT UZGOJA ZECA


Budući je Veterinarski fakultet u koncesiju dobio lovište u Prečecu, prijavio je na natječaj projekt o uzgoju zeca očekujući potporu od oko 300.000 kuna, za što im je potrebna i potpora ove Općine. Od traženih 20.000 Općina Brckovljani sufinancirat će projekt s 15.000 kuna. Za istraživačke radove s nakanom određivanja lokacije odlagališta ostataka otpada nakon spaljivanja, vijećnici su jednoglasno uskratili suglasnost. Na sjednici je iznijeta informacija o izgradnji nove škole, u Lupoglavu sa športskom dvoranom i pratećim nogometnim igralištem. Budući nije dopušteno rušenje postojećeg objekta stare škole objekt će se sukladno zahtjevu konzervatora ugraditi u projekt te se kreće u prikupljanje dokumentacije. Vijećnik Kutica iz Lupoglava upozorio je na oštećenja glavne prometnice u Lupoglavu, rupe na kolniku i porušene prometne znakove. Također je upozorio na ruševno stanje starog župnog dvora ali i na ruglo kakvo predstavlja objekt u vlasništvu nekadašnje "Budućnosti" u središtu naselja.


Tekst i fotografije: N. KozićObjavljeno: 2.5.2007.


shadow
  • foto
  • foto
  • banner banner banner banner banner