Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

ZNANJEM I UČENJEM PROTIV KUKURUZNE ZLATICE26.10.2006.


Na području Zagrebačke županije i Grada Zagreba od 2003. godine traje međunarodni projekt za edukaciju poljoprivrednika o relativno novom i potencijalno vrlo opasnom štetniku - kukuruznoj zlatici (Diabrotica virgifera virgifera LeConte.). Sustavno praćenje populacije kukuruzne zlatice provodi Zavod za poljoprivrednu zoologiju Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na našem području već šestu godinu za redom.


Kukuruzna zlatica je otkrivena u Hrvatskoj 1995. godine, u istočnoj Slavoniji (Bošnjaci), a na području Rugvice je prvi put zabilježena 2003. Pripada u potencijalno vrlo značajnog štetnika, jer ograničava tradicionalni način uzgoja kukuruza, dakle uzgoj kukuruza u ponovljenoj sjetvi. Pogoduju joj klimatski uvjeti koji vladaju na našem području te velike površine pod kukuruzom.


Najveće štete čine ličinke ovog kukca izgrizanjem korijena kukuruza, zbog čega se biljka slabije razvija i polegne u karakterističan oblik "guščjeg vrata" te klip takvih biljaka kombajn pri berbi ne zahvaća. Jaja ovog štetnika prezime u tlu, ličinke izlaze iz jaja kasno u proljeće kad im to temperatura omogući. Ličinke se hrane korijenom kukuruza tako najviše štete nanose u lipnju. Odrasli oblik kukuruzne zlatice u maloj populaciji ne uzrokuje značajnije štete, te ih je teško uočiti u usjevu kukuruza kad je populacija niska, kao što je to slučaj na području naše općine.


Odrasli oblici zlatice lete, kopuliraju i odlažu jaja u polje na kojem su živjeli, može ih se naći do sredine listopada, no prije zime ugibaju. Zbog svega navedenog neophodno je prekinuti uzgoj kukuruza u ponovljenoj sjetvi i potrebno je uvesti plodosmjenu, kako bi se onemogućilo ili barem smanjilo širenje zlatice.


Spomenuti edukacijski projekt provodi FAO (Food and Agriculture Organisation of the United Nations) u suradnji s Agronomskim fakultetom u Zagrebu, pod nazivom "Škola u polju". Voditelj projekta za Hrvatsku je prof. dr. sc. Jasminka Igrc- Barčić, a nacionalni koordinator obuke je doc. dr. sc. Renata Bažok. U njega je za sada uključeno tridesetak proizvođača kukuruza s područja Zagrebačke županije i Grada Zagreba te inženjeri agronomi i stručnjaci iz znanstvenih ustanova.


U sklopu projekta nastoji se na neformalan ali vrlo učinkovit način razgovarati i učiti o pojavi, načinu širenja i štetnosti ovog kukca te razmijeniti mišljenja i iskustva svih sudionika vezana uz cjelokupnu tehnologiju uzgoja kukuruza. Ideja je projekta okupiti grupu ljudi s kojom se radi tijekom cijele vegetacijske sezone, obilaze se polja i razgovara o postupcima u tehnologiji uzgoja kukuruza, te se nastoji u polju kukuruza objasniti morfologiju i biologiju kukuruzne zlatice, jer je to dokazano najbrži način za poduku proizvođača. Sudionici kroz godinu skupljaju podatke koje obrađuju zajedno s voditeljima i stručnjacima, te na osnovu toga donose zaključke koji im mogu pomoći u tehnologiji uzgoja kukuruza u idućoj vegetacijskoj sezoni ili prilikom planiranja proizvodnje za narednu godinu.


Poljoprivrednicima se prema njihovim potrebama i željama dovode stručnjaci koji drže predavanja o aktualnoj problematici u gospodarenju i tehnologiji proizvodnje na seljačkim gospodarstvima. Proizvođači su u izravnom kontaktu sa stručnjacima, nema klasičnih predavanja i transfer znanja je mnogo brži.Broj štetnika ne raste na rugvičkom području


Na području opčine Rugvica od 2003. godine u projekt je uključeno dvadesetak poljoprivrednih proizvođača. 2003 godine zajednički smo prvi put na feromonskom mamcu pronašli zlaticu. Te godine obuhvatili smo tehnologiju i sve probleme u proizvodnji kukuruza, a narednih godina posvetili smo se i ostalim značajnim kulturama na našem području kao što su pšenica, ječam i lucerna. Cilj projekta bilo je upoznavanje proizvođača sa sustavom integrirane proizvodnje, te integrirane zaštite bilja i izrada ekonomske analize poslovanja jednog obiteljskog gospodarstava, što je završeno u 2006. godini.


U sklopu projekta četvrtu godinu zaredom praćena je populacija kukuruzne zlatice na našem području. Rezultati ukazuju da nema značajnog povećanja populacije ovog štetnika. Populacija još uvijek nije tolika da bi mogla uzrokovati štete, no pozivamo sve poljoprivrednike koji nisu uključeni u program ili nisu upoznati s opasnošću ovog štetnika da primjenjuju plodosmjenu u uzgoju kad god je to moguće.


Istovremeno se ovaj projekt provodi s još četrnaest grupa u koje je uključeno po desetak poljoprivrednika na području Republike Hrvatske. Budući je projekt međunarodnog karaktera uključene su i države : Mađarska, Bosna i Hercegovina, Srbija i Crna Gora, Rumunjska, Bugarska, Slovačka, dakle susjede države koje imaju iste probleme pri uzgoju kukuruza. Projekt uključuje i razmjenu grupa po Hrvatskoj i Mađarskoj što sudionicima omogućuje posjet regijama gdje su zabilježene prave štete te tako seljaci uče otkrivanjem problema na najbrži način. Proizvođači iz Rugvice su 2003. god posjetili Topolje u Baranji gdje su tada zabilježene veće štete, 2004. godine Tovarnik, 2005. Bošnjake te ove godine Orahovicu.


Budući da se projekt bliži kraju, voditelji se zahvaljuju proizvođačima s područja opčine Rugvica na sudjelovanju. Edukacija će biti završena dobivanjem certifikata o stjecanju znanja o integriranoj zaštiti bilja koje dodjeljuje FAO.


Lidija LASAN, dipl. ing. agr.
Tomislav KOS, dipl. ing. agr.Objavljeno: 26.10.2006.


shadow
banner banner banner banner banner