Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu prostornog plana uređenja općine Brckovljani Javna rasprava provodi se u trajanju od 30 dana, odnosno od 25.06.2005. do 25.07.2005. godine7.7.2005.


REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA OPĆINA BRCKOVLJANI


O B A V I J E S T


Temeljem odredaba članka 29a Zakona o prostornom uređenju (NN broj 30/94., 68/98. 61/00. i 100/04.) članka 3. stavka 4., 6. i 7. Uredbe o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova (NN broj 101/98.) te temeljem zaključka Općinskog poglavarstva općine Brckovljani (klasa: 022-05/05-01/50; ur. broj: 238/04-05-3 od 6. 6. 2005. godine) objavljuje da traje


JAVNA RASPRAVA  o Prijedlogu prostornog plana uređenja općine Brckovljani  Javna rasprava provodi se u trajanju od 30 dana, odnosno  od 25.06.2005. do 25.07.2005. godine


Uvid u Prijedlog prostorno planske dokumentacije može se izvršiti u navedenom periodu svakim radnim danom od 8,00 - 15,00 sati u Upravnom odjelu Općine Brckovljani u Dugom Selu, Josipa Zorića 1.


Do zaključenja Javne rasprave, sudionici u Javnoj raspravi mogu dati primjedbe i prijedloge u knjigu primjedbi na mjestu uvida ili dostavom pisanih primjedbi.


Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja neće se uzimati u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.


JAVNO IZLAGANJE I RASPRAVA o Prijedlogu prostornog plana uređenja općine Brckovljani posebno će se održati:


1. U domu DVD-a Gračec u 19,00 sati dana 12. 7. 2005. godine za naselja Štakorovec, Stančić, Gračec, Brckovljani, Prikraj, Kusanovec, Hrebinec, Gornje Dvorišće, Božjakovina i Donje Dvorišće.


2. U domu DVD-a Lupoglav u 19,00 sati dana 14. 7. 2005. godine za naselja Gornja Greda, Lupoglav, Prečec i Tedrovec.


 Objavljeno: 7.7.2005.


shadow
banner banner banner banner banner