Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

Održana 2. sjednica Općinskog vijeća - KONSTITUIRANO OPĆINSKO POGLAVARSTVO7.7.2005.


Sjednica Općinskog vijeća održana 4. srpnja imala je za cilj konstituirati Općinskog poglavarstvo te imenovati zamjenika načelnika i dva potpredsjednika Vijeća. Tako je uz tri glasa suzdržana (HDZ i SDP) većinom glasova prihvaćeno da novo članstvo Općinskog poglavarstva čine, uz načelnika Željka Funteka - Božo Graberec, koji je ujedno na sjednici izabran za zamjenika načelnika (za taj prijedlog 2 HDZ-ova glasa bila su suzdržana), zatim dosadašnji član Poglavarstva Jure Mišković i nova dvojica članova Tihomir Đuras i Damir Čekada. Svi oni dolaze iz redova HSS-a zbog čega su vijećnici HDZ-a, ali i vijećnik SDP-a Darko Batišta koji je odbio prijedlog za imenovanje potpredsjednikom Općinskog vijeća, izrazili negodovanje i razočaranje zbog formiranja jedno - stranačke "općinske Vlade".


Na vijećničko mjesto B. Graberca stupio je Marijan Geceg, koji je i u prošlom sazivu obnašao dužnost vijećnika, a na vijećničko mjesto sada za načelnika Ž. Funteka imenovan je Franjo Dokušec.


Na mjesto potpredsjednika Vijeća prema prijedlogu Mandatne komisije predloženi su Slavko Jukić (HSS) koji je dobio stopostotnu podršku prisutnih vijećnika i Darko Batišta (SDP) koji je tom prilikom odbio kandidaturu bez dodatnih objašnjenja.


U izjavi za medije, kasnije, vijećnik Batišta obrazlaže kako je ova kandidatura čin zadovoljenja forme bez praktične težine.


Naime, SDP je prethodno predložio HSS-u da jedan esdepeov vijećnik participira u sastavu Poglavarstva. Iako na općinskom nivou ne postoji koalicijski sporazum između ove dvije stranke, vis a vis dosadašnje kvalitetne suradnje u prošlom mandatu i koalicije HSS i SDP na županijskom nivou te u susjednim gradovima i općinama izrazili smo želju da SDP sudjeluje u radu novog saziva Poglavarstva, što je HSS Brckovljani odbio, izjavio je Batišta. Povodom njegova odbijanja na mjesto potpredsjednika Vijeća, novonastalu situaciju vijećnici su riješili tako što su se povukli na vijećanje nakon čega je na prijedlog petero vijećnika, a u skladu sa Statutom i poslovnikom o radu Vijeća, predložen vijećnik HDZ-a Mile Selak. Isti prijedlog vijećnici su jednoglasno prihvatili.


 Objavljeno: 7.7.2005.


shadow
  • foto
  • foto
  • foto
  • banner banner banner banner banner