Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

Z B I R N A L I S T A kandidacijskih lista za izbor članova Općinskog vijeća Općine Brckovljani i istu23.4.2005.


 


RJEŠENJEM ŽUPANIJSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA U STALNO OPĆINSKO


IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE BRCKOVLJANI


IMENOVANI SU: 


1. ANA MILKOVIĆ, za predsjednika


2. IVANA ČAČIĆ, za člana


3. SANDRA HRASTO, za člana


 


1. IVANA NOVOSEL, za zamjenika predsjednika


2. DRAGUTIN SAVIĆ, za zamjenika člana


3. ŠTEFICA PAVIČIĆ, za zamjenika člana


     Općinsko izborno povjerenstvo Općine Brckovljani, temeljem članka 20. i 33. Zakona o


izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


(N.N. br. 44/05 - pročišćeni tekst) sastavilo je


Z B I R N U    L I S T U kandidacijskih lista za izbor članova Općinskog vijeća Općine Brckovljani i istu


o b j a v lj u j e 


1. DEMOKRATSKI CENTAR, DC


Nositelj liste: SMILJAN DAROJKOVIĆ, Hrvat, Brckovljani, M. Kralja 12c


2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA, HDZ


Nositelj liste: MIROSLAV IVOŠ, Hrvat, Gračec, Zagrebačka 119


3. HRVATSKA NARODNA STRANKA, HNS


Nositelj liste: BOJAN GRMUŠA, Hrvat, Prečec, Zagrebačka 8


4. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA, HSS


Nositelj liste: ŽELJKO FUNTEK, Hrvat, Prikraj, Stjepana Radića 65


5. HRVATSKA STRANKA PRAVA, HSP


Nositelj liste: MARIJAN JOVIĆ, Hrvat, Brckovljani, Stjepana Radića 37


6. HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA, HSU


Nositelj liste: RUDOLF DOKUŠ, Hrvat, Gračec, Zagrebačka 67


7. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE, SDP


Nositelj liste: DARKO BATIŠTA, Hrvat, Brckovljani, K. Zvonimira 83


 


Općinsko izborno povjerenstvo


Općine Brckovljani


PREDSJEDNICA


Ana Milković, dipl. iur., v.r.


U Dugom Selu, 22. travnja 2005. godine


 Općinsko izborno povjerenstvo Općine Brckovljani, temeljem članka 20. i 33. Zakona o


izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


(N.N. br. 44/05 - pročišćeni tekst) objavljuje pravovaljane predložene


LISTE KANDIDATA


ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRCKOVLJANI


DEMOKRATSKI CENTAR (DC)


1. SMILJAN DAROJKOVIĆ, Hrvat, Brckovljani, Matije Kralja 12c, br. osob. iskaz. 13781214/Dugo Selo, M


2. PETER PETROVIĆ, Hrvat, Prikraj, Stjepana Radića 110, br. osob. iskaz. 15049139/Dugo Selo, M


3. MARKO AGATIĆ Hrvat, Gračec, Slavka Kolara, 16a, br. osob. iskaz. 15150389/Dugo Selo, M


4. TADA DAROJKOVIĆ, Hrvat, Brckovljani, Matije Kralja 12a, br. osob. iskaz. 15295233/Dugo Selo, M


5. SLAVKO ČOLIĆ, Hrvat, Lupoglav, I. Horvatića 113, br. osob. iskaz. 15576223/Dugo Selo, M


6. BOŽO BOŽIĆ, Hrvat, Gornja Greda, Zagrebačka 54, br. osob. iskaz. 14622269/Dugo Selo, M


7. IVA KOŽUL, Hrvatica, Brckovljani, Vinogradska 4, br. osob. iskaz. 15460190/Dugo Selo, Ž


8. ZLATKO JAKUPOVIĆ, Hrvat, Gračec, A. Cesarca 16, br. osob. iskaz. 100467793/Dugo Selo, M


9. DARKO NIKEŠIĆ , Hrvat, Brckovljani, Templarska 25, br. osob. iskaz. 12917684/Dugo Selo, M


10. ANTE KELAVA, Hrvat, Brckovljani, Voćarska 8, br. osob. iskaz. 15012912/Dugo Selo, M


11. LAZAR DAROJKOVIĆ, Hrvat, Brckovljani, Matije Kralja 12a, br. osob. iskaz. 101211734/Dugo Selo, M


12. MARJAN PERIĆ, Hrvat, Lupoglav, Dugoselska 14, br. osob. iskaz. 12820892/Dugo Selo, M


13. MATE DAROJKOVIĆ, Hrvat, Brckovljani, Matije Kralja 12b, br. osob. iskaz. 100605825/Dugo Selo, M


   


HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ)


1. MIROSLAV IVOŠ, Hrvat, Gračec, Zagrebačka 119, br. osob. iskaz. 12851414/Dugo Selo, M


2. STJEPAN IVANIĆ, Hrvat, Lupoglav, Matije Gupca 8, br. osob. iskaz. 101695055/Dugo Selo, M


3. DRAGUTIN ŠODEC, Hrvat, Gračec, Zagrebačka 90, br. osob. iskaz. 101703633/Dugo Selo, M


4. MILE SELAK, Hrvat, Prikraj, Stjepana Radića 44, br. osob. iskaz. 15249762/Dugo Selo, M


5. MILAN KRZNARIĆ, Hrvat, Gornja Greda, Zagrebačka 7, br. osob. iskaz. 14237312/Dugo Selo, M


6. IVICA ČOLIĆ, Hrvat, Brckovljani, Stjepana Radića 14, br. osob. iskaz. 100948092/Dugo Selo, M


7. FRANJO PLATUŽIĆ, Hrvat, Lupoglav, Matije Gupca 14, br. osob. iskaz. 100189196/Dugo Selo, M


8. FRANJO BEGIĆ, Hrvat, Prečec, Zagrebačka 28, br. osob. iskaz. 100269349/Dugo Selo, M


9. JOZO RELOTA, Hrvat, Brckovljani, Vladimira Nazora 6, br. osob. iskaz. 14039581/Dugo Selo, M


10. DAVOR DOKUŠ, Hrvat, Gračec, Zagrebačka 81, br. osob. iskaz. 13293007/Dugo Selo, M


11. MATE RADOŠ, Hrvat, Donje Dvorišće, Dvoriška 12, br. osob. iskaz. 100849863/Dugo Selo, M


12. JOZO ĆORLUKA, Hrvat, Prikraj, Ivanićgradska 55, br. osob. iskaz.15840484/Dugo Selo, M


13. MARIJAN FERENČEK, Hrvat, Stančić, Zagrebačka 57, br. osob. iskaz. 100136333/Dugo Selo, M


   


HRVATSKA NARODNA STRANKA (HNS)


1. BOJAN GRMUŠA, Hrvat, Prečec, Zagrebačka 8, br. osob. iskaz. 101623268/Dugo Selo, M


2. SMILJANA VALENTAK, Hrvatica, Štakorovec, Zagrebačka 95, br. osob. iskaz. 100161920/Dugo Selo, Ž


3. FRANJO TAŠLER, Hrvat, Gračec, Zagrebačka 2 , br. osob. iskaz. 101378290/Dugo Selo, M


4. BRANKO KARDUM, Hrvat, Gračec, Stjepana Radića 7, br. osob. iskaz. 100340018/Dugo Selo, M


5. SILVICA KRZNARIĆ, Hrvatica, Brckovljani, Stjepana Radića 5, br. osob. iskaz. 14874811/Dugo Selo, Ž


6. MLADEN BOLJKOVAC, Hrvat, Prikraj, Stjepana Radića 70, br. osob. iskaz. 100922805/Dugo Selo, M


7. MIRA STANČERIĆ, Hrvatica, Stančić, Vinogradska 7m br. osob. iskaz. 15488524/Dugo Selo, Ž


8. TOMISLAV KADOIĆ, Hrvat, Brckovljani, Vinogradska 63, br. osob. iskaz. 15043446/Vrbovec, M


9. ZORICA BALIJA, Hrvatica, Brckovljani, Voćarska 12, br. osob. iskaz. 15576082/Dugo Selo, Ž


10. VLADE KRZNARIĆ, Hrvat, Brckovljani, Stjepana Radića 5, br. osob. iskaz. 100041538/Dugo Selo, M


11. MATEJA VALENTAK, Hrvatica, Štakorovec, Zagrebačka 95, br. osob. iskaz. 15576314/Dugo Selo, Ž


12. ANKA KRZNARIĆ, Hrvatica, Brckovljani, Stjepana Radića 5, br. osob. iskaz. 12790425/Dugo Selo, Ž


13. KORALJKA TANKOVIĆ, Hrvatica, Stančić, Zagrebačka 5, br. osob. iskaz. 100253026/Dugo Selo, Ž


    


HRVATSKA SELJAČKA STRANKA (HSS)


1. ŽELJKO FUNTEK, Hrvat, Prikraj, Stjepana Radića 65, br. osob. iskaz. 15840570/Dugo Selo, M


2. ZVONIMIR KUTICA, Hrvat, Lupoglav, Matije Gupca 59, br. osob. iskaz. 100429734/ Dugo Selo, M


3. SLAVKO JUKIĆ, Hrvat, Brckovljani, K.Zvonimira 47, br. osob. iskaz. 13266065/Dugo Selo, M


4. TIHOMIR ĐURAS, Hrvat, Gračec, Zagrebačka 81, br. osob. iskaz. 13712969/Dugo Selo, M


5. BOŽO GRABEREC, Hrvat, Hrebinec, Hrbinečka cesta 21, br. osob. iskaz. 101092753/Dugo Selo, M


6. ZDRAVKO FRLJAK, Hrvat, Prečec, Zagrebačka 90, br. osob. iskaz. 100238887/Dugo Selo, M


7. ZLATKO RAUŽAN, Hrvat, G.Greda, Zagrebački odv. 1, br. osob. iskaz. 12790365/Dugo Selo, M


8. DAMIR ČEKADA, Hrvat, Stančić, Zagrebačka 24, br. osob. iskaz. 15249667/Dugo Selo, M


9. MARIJAN GECEG, Hrvat, Brckovljani, Sv. Jakoba 6, br. osob. iskaz. 101481664/Dugo Selo, M


10. FRANJO DOKUŠEC, Hrvat, Lupoglav, Puranjska 38, br. osob. iskaz. 100712289/Dugo Selo, M


11. STJEPAN ŠVEDI, Hrvat, Gračec, Zagrebačka 6, br. osob. iskaz. 100630420/Dugo Selo, M


12. IVICA TOLJAN, Hrvat, Donje Dvorišće, Dvoriška 38, br. osob. iskaz.100718487/Dugo Selo, M


13. MILAN KRALJ, Hrvat, Gračec, Zelinska 1, br. osob. iskaz. 15488424/Dugo Selo, M


    


HRVATSKA STRANKA PRAVA (HSP)


1. MARIJAN JOVIĆ, Hrvat, Brckovljani, S.Radića 37, br. osob. iskaz. 13712794/Dugo Selo, M


2. MIROSLAV BASTALEC, Hrvat, Gračec, Zagrebačka 44, br. osob. iskaz. 15619825/Dugo Selo, M


3. ZDRAVKO ŽGELA, Hrvat, Gračec, Zagrebačka 126A, br. osob. iskaz. 101667381/Dugo Selo, M


4. BRANKA NAĐ, Hrvatica, Hrebinec, Hrebinečka c. 52, br. osob. iskaz. 101611656/Dugo Selo, Ž


5. DRAGOMIR REŠKOVAC, Hrvat, Lupoglav, I. Horvatića 118, br. osob. iskaz. 14285194/Dugo Selo, M


6. MIROSLAV VARGA, Hrvat, Božjakovina, Trešnjevka 7, br. osob. iskaz. 100225616/Dugo Selo, M


7. MATE ŠKORO, Hrvat, Brckovljani, S. Radića 12, br. osob. iskaz. 113781193/Dugo Selo, M


8. MARIO NEKIĆ, Hrvat, Prikraj, Zagrebačka 11, br. osob. iskaz. 100803501/Dugo Selo, M


9. NEVEN ŠKROKOV, Hrvat, Brckovljani, S. Radića 85, br. osob. iskaz. 12585455/Dugo Selo, M


10. DUNJA CUNJ, Hrvatica, Prikraj, Ivanićgradska 8, br. osob. iskaz. 101501296/Dugo Selo, Ž


11. DARKO MERHAUT, Hrvat, Božjakovina, Božjakovečka 4, br. osob. iskaz. 100372170/Dugo Selo, M


12. ZLATA SRPAK, Hrvatica, Brckovljani, Sv. Jakoba 17, br. osob. iskaz. 13379769/Dugo Selo, Ž


13. ŽELJKO TAŠLER, Hrvat, Brckovljani, S. Radića 92, br. osob. iskaz. 15363679/Dugo Selo, M


    


HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA (HSU)


1. RUDOLF DOKUŠ, Hrvat, Gračec, Zagrebačka 67, br. osob. iskaz. 15363741/Dugo Selo, M


2. STJEPAN ŠKRLEC, Hrvat, Štakorovec, Jablanova 11, br. osob. iskaz. 100819671/Dugo Selo, M


3. MIRKO ŠLADAREC, Hrvat, Brckovljani, Stanka Vraza 4, br. osob. iskaz. 15619588/Dugo Selo, M


4. RUŽICA KOIĆ, Hrvatica, Stančić, Branjušić 8, br. osob. iskaz. 101776206/Dugo Selo, Ž


5. JOSIPA KURTIĆ, Hrvatica, Gornja Greda, Zagrebačka 20, br. osob. iskaz. 15576584/Dugo Selo, Ž


6. IVAN MIHALIĆ, Hrvat, Gračec, 1. svibnja 7, br. osob. iskaz. 13602294/Dugo Selo, M


7. STJEPAN REMENAR, Hrvat, Lupoglav, Lonjska 4, br. osob. iskaz. 100817128/Dugo Selo, M


8. MARIJAN ŠODEC, Hrvat, Gračec, Zagrebačka 76 , br. osob. iskaz. 101518904/Dugo Selo, M


9. DRAGICA MARTINJAK, Hrvatica, Gračec, 30. svibnja 13, br. osob. iskaz. 100065924/Dugo Selo, Ž


10. SLAVKO SRDINIĆ, Hrvat, Brckovljani, K. Zvonimira 59, br. osob. iskaz. 100504941/Dugo Selo, M


11. JOSIP PROSOLI, Hrvat, Lupoglav, I. Horvatića 160, 15840504/Dugo Selo, M


12. BARICA SMOK, Hrvatica, Hrebinec, Hrebinečka c. 76, br. osob. iskaz. 100946503/Dugo Selo, Ž


13. IVANKA LEPAN, Hrvatica, Stančić, Zagrebačka 53, 14930934/Dugo Selo, Ž


    


SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP)


1. DARKO BATIŠTA, Hrvat, Brckovljani, Zvonimirova 83, br. osob. iskaz. 15576110/Dugo Selo, M


2. ŠTEFICA SRDINIĆ-KOVAČIĆ, Hrvatica, Brckovljani, Zvonimirova 37, br. osob. iskaz. 15295351/Dugo Selo, Ž


3. VINKO BATARILO, Hrvat, Gračec, 30. svibnja 3, br. osob. iskaz. 101116220/Dugo Selo, M


4. SUNČICA NAVRTEK, Hrvatica, Donje Dvorišće, Dvoriška 54, br. osob. iskaz. 101243682/Dugo Selo, Ž


5. MIRO BUNJKO, Hrvat, Gornja Greda, Zagrebačka 73, br. osob. iskaz. 100527235/Dugo Selo, M


6. BRANKO HABEIĆ , Hrvat, Brckovljani, Zvonimirova 19, br. osob. iskaz. 15295200/Dugo Selo, M


7. JONČE ILIEVSKI, Makedonac, Gornja Greda, Cvjetna 6, br. osob. iskaz. 100777149/Dugo Selo, M


8. NEVEN BUNJKO, Hrvat, Gornja Greda, Zagrebačka 14, br. osob. iskaz. 13632470/Dugo Selo, M


9. DRAŽENKA KIĐEMET, Hrvatica, Gornja Greda, Braće Radića 59, br. osob. iskaz. 14622232/Dugo Selo, Ž


10. MLADEN FINTIĆ, Hrvat, Prikraj, Stjepana Radića 71, br. osob. iskaz. 13191026/Dugo Selo, M


11. IVAN RUSTAMBEG, Hrvat, Hrebinec, Hrebinečka 42, br. osob. iskaz. 100777833/Dugo Selo, M


12. VLADIMIR ĐUROVSKI, Makedonac, Brckovljani, Hrebinečka 14, br. osob. iskaz. 14957186/Dugo Selo, M


13. IVANA HABEIĆ, Hrvatica, Brckovljani, Zvonimirova 19, br. osob. iskaz. 101809111/Dugo Selo, Ž


 Objavljeno: 23.4.2005.


shadow
banner banner banner banner banner