Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

VATROGASNI DOMOVI U SUVLASNIŠTVU S OPĆINOM3.6.2004.


Nakon što je prihvaćen prijedlog grba i zastave općine Brckovljani vijećnici su na svojoj posljednjoj sjednici održanoj 19. svibnja prihvatili odluku po kojoj sve pravne osobe i udruge registrirane na području općine mogu koristiti zastavu i grb. Odlukom o visini pomoći u socijalnoj skrbi na području općine utvrđene su vrste, uvjeti i visina pomoći te sredstva za financiranje socijalne skrbi iz nadležnosti Općine Brckovljani, a to jesu pomoć za podmirenje troškova stanovanja, jednokratna pomoći i druge pomoći.


Vijećnici su jednoglasno prihvatili i prijedlog Vlade RH da čestice koje se vode kao građevinsko zemljište, a unutar su poljoprivrednog zemljišta, te na kojem ništa nije izgrađeno, mogu se dati u zakup kako propisuje Zakon o poljoprivrednom zemljištu u svrhu poljoprivredne obrade.


Prihvaćen je i prijedlog odluke Poglavarstva kojom se ne oslobađa od plaćanja zakupnine zakupi državnog poljoprivrednog zemljišta na području općine Brckovljani u pripadajućem dijelu od 50 posto od iznosa zakupnine.
Prema izvješću o Programu održavanja komunalne infrastrukture u protekloj godini na održavanje javnih površina, cesta, groblja i javne rasvjete utrošeno nešto više od milijun kuna. Najveća investicija prema Programu gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture u prošloj godini bila je izgradnja vodovodne i plinovodne mreže uz županijsku cestu od Božjakovine, Brckovljana do Gračeca, ukupne vrijednosti 1,3 milijuna kuna. Dosada je izgrađeno 1,7 kilometara vodovodne i plinovodne trase, ukupnog troška 700.000 kuna dok se nastavak radova predviđa ovih dana.


Vijećnici su prihvatili i odluku o godišnjem obračunu proračuna za 2003. godinu, po kojem je planirano 10,1 milijuna kuna dok je ostvareno 9,7 milijuna kuna, odnosno 97 posto.


S obzirom da dosada nije postojao jedinstven način rješavanja prava na nekretninama koje koriste ili održavaju DVD-i na području općine, na Vijeću je izraženo mišljenje kako bi se taj problem riješio na način da se društveni i vatrogasni domovi daju u suvlasništvo DVD-ima u jednakom omjeru kao i Općini Brckovljani. Iako je Općina bila dosada vlasnik takvih domova i s obzirom da DVD-i ulažu svoja sredstva i svoj rad u održavanje domova, vijećnici su složni da od sada vlasništvo nad takvim nekretninama dijele Općina i DVD-i. Ta odluka bi se trebala primijeniti na vatrogasne domove u Gračecu, Brckovljanima, Lupoglavu te na zemljišta iza doma u Štakorovcu i u Prečecu.


Također je prihvaćeno da suvlasnik, Općina Brckovljani da suglasnost Dukomu za kredit u iznosu 670.000 eura kod Volksbanke, a koji bi Dukom utrošio na obnavljanje vodovodne i plinovodne mreže, međutim, stava je, kao i Općina Rugvica, da se kreditna sredstva troše u srazmjeru suvlasništva (50 posto Dugo Selo, 25 posto Rugvica, 25 posto Brckovljani), a ne kako predlaže Dugo Selo - prema prioritetu najpropusnijih mjesta.


(Iva GRGIĆ)Objavljeno: 3.6.2004.


shadow
banner banner banner banner banner