Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

Aktivnosti OŠ S. Radić na sprječavanju nasilja24.6.2004.


Nasilje među djecom je dobro poznat i široko rasprostranjen problem. Većina se može prisjetiti epizoda zlostavljanja kojima smo sami bili izloženi ili kojima su bili izloženi naši školski prijatelji. Istraživanja ukazuju da problem pogađa daleko više učenika nego što su toga svjesni roditelji ili nastavnici.


Što je nasilje među djecom?


Nasilje među djecom je osobito zabrinjavajući oblik agresivnog ponašanja kojeg obilježava:


- namjerno povrjeđivanje djeteta od strane drugog djeteta ili grupe djece,


- ponavljanje istog ili sličnog ponašanja tijekom nekog vremena,


- neravnopravan odnos snaga, tako da se žrtva ne može sama obraniti.


Kada govorimo o nasilju među djecom, mislimo na sve one načine na koje jedno dijete može povrijediti drugo dijete:


- verbalno - vrijeđanjem, izrugivanjem, dobacivanjem, pogrdnim nadimcima i slično


- psihološki - prijetnjama, ucjenama, iznuđivanjem ili krađom novca i imovine, uništavanjem stvari...


-fizički - guranjem, udarcima, štipanjem, gađanjem...


- socijalno - odbacivanjem, ignoriranjem, isključivanjem iz društva, širenjem zlobnih tračeva.


Postoji značajna razlika između zlostavljača i žrtve.


Zlostavljači su samosvjesni, agresivni i skloni nedostatku empatije (suosjećanja) za žrtvu. Imaju snažnu potrebu za prevlašću i podčinjavanjem ostalih učenika, žele se potvrditi snagom i prijetnjama te provoditi svoju volju.


Žrtve su najčešće plašljiva, tiha, nesigurna, pasivna djeca s malo prijatelja koja na napad reagiraju povlačenjem i često plakanjem. Imaju nisko samopoštovanje i negativan stav prema sebi i svom položaju. Posramljene su i često se ne obraćaju odrasloj osobi.


Posljedice nasilja među djecom


Djeca koja trpe dugotrajno maltretiranje vršnjaka teško mogu odrasti u sigurne i samosvjesne osobe, teško mogu razviti svoje pune potencijale.


S druge strane, djeca koja maltretiraju drugu djecu odrastaju u neosjetljive osobe koje su naučile kršiti društvena pravila, te se prije ili kasnije suoče s posljedicama. Djeca koja učestalo koriste nasilje imaju čak pet puta veću vjerojatnost da završe u policijskim statistikama.


Što uzrokuje zlostavljanje?


Ustanovljeni su brojni različiti čimbenici koji pridonose problemima zlostavljanja. Obitelj, pojedinac, škola, svaki od ovih čimbenika ima svoj doprinos.


Obitelj


Nedostatak pažnje i topline, svjedočenje nasilnom ponašanju kod kuće te nedovoljan nadzor i briga roditelja plodna su podloga za razvoj nasilničkog ponašanja djece. Svjedočenje agresivnom ponašanju obuhvaća fizičku i verbalnu agresiju roditelja prema djetetu ili među roditeljima. Korištenjem fizičkog kažnjavanja roditelj šalje djetetu poruku kako je u redu ljutnjom, nasiljem i zastrašivanjem dobiti ono što želimo. Također ako je roditelj previše popustljiv kada je dijete tvrdoglavo i bez pravog razloga zahtijeva nešto, šalje mu poruku kako takvo ponašanje uspijeva kada se nešto želi postići.


Osobine djeteta


Djeca koja su impulzivna, živahna, imaju višak energije, nemaju strpljenja, ali i traumatizirana djeca podložnija su nasilničkom ponašanju! Okolina ih doživljava "zločestima" i može im pripisati zločesto ponašanje te se dijete počinje u skladu s tim i ponašati.


Škola


Problemi zlostavljanja u školi se mogu značajno smanjiti odgovarajućim nadzorom, intervencijom i školskim ozračjem. Pokazalo se da je nadzor djece od primame važnosti. Isto tako, veoma je važno umijeće interveniranja od strane odraslih kada vide zlostavljanje.


Upravo zbog prethodno nave­denog naša škola se uključila u projekt pod pokroviteljstvom UNICEF-a "Stop nasilju". Cilj ovog projekta je osvijestiti cijelu zajednicu da problem postoji, te educirati nastavnike da prepoznaju nasilno ponašanje i da mogu reagirati.


Provedene aktivnosti:


- Učiteljsko vijeće posvećeno nasilju među djecom,


- anketiranje učenika od 4. - 8. razreda kako bismo utvrdili postojeće stanje u našoj školi vezano uz nasilje među djecom,


- pedagoški dan - edukacija nas­tavnika


- provođenje radionica - izrada plakata s naznakom nasilnih ponašanja koja ne želimo u razredu, posljedica te razrednih pravila protiv nasilničkog ponašanja,


- roditeljski sastanak na kojem su roditelji upoznati s ovim projektom, rezultatima provedene ankete, aktivnostima s učenicima, te su dobili smjernice što mogu učiniti ukoliko je njihovo dijete zlostavljano i što mogu učiniti ukoliko je njihovo dijete agresivno ili zlostavlja druge.


Ovo je samo uvod za sve ostale aktivnosti s učenicima i roditeljima koje nas očekuju sljedeće školske godine.


Marina MAJETIĆ, prof. pedagogijeObjavljeno: 24.6.2004.


shadow
banner banner banner banner banner