Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

OČITOVANJE OPĆINE BRCKOVLJANI19.11.2003.


Poglavarstvo Općine Brckovljani donijelo je odluku o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Brckovljani nakon što je Općinsko vijeće potvrdilo početnu cijenu u iznosu od 7 eura po m2.


Netočno je da je taj zaključak donijet na temelju čl. 48. Statuta Općine Brckovljani (Službeni glasnik općine Brckovljani iz 1997. godine), nego na temelju članka 29. Statuta općine Brckovljani (Službeni glasnik općine Brckovljani 5/01), a sukladno čl. 391 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (napomena: zakon ima jaču pravnu snagu od podzakonskih akata) kojim je propisano da nekretnine u vlasništvu jedinica lokalne samouprave i uprave poglavarstva tih jedinica mogu otuđiti ili njom na drugi način raspolagati. Prema toj zakonskoj odredbi Poglavarstvo nije niti bilo dužno dostaviti Općinskom vijeću početnu cijenu, budući da je citat odredbe jasan. Razlog što sam tražio da se dostave podaci Vijeću upravo je taj da ne bi došlo do manipulacije s javnošću. Dakle, netočno je da je zemljište prodano po tržišnoj cijeni jer upravo Vijeće je potvrdilo tu početnu cijenu (napominjem da Vijeće može i besplatno ustupiti svoje zemljište). Ponavljam, upravo je Vijeću dana mogućnost formiranja cijene iako za to ne postoji zakonska obveza.


Točno je da se u prijepisu za natječaj dogodila greška pa je raspisan temeljem članka 48/97, ali to je nebitno i ne predstavlja nikakvu osnovu za povredu materijalnog prava. Prije početka natječaja izrađen je prijedlog parcelacije sukladno prostornoj dokumentaciji, te se daljnji postupak vodio paralelno s postupkom natječaja. Predmetne čestice natječaja nastale su parcelacijom matične čestice 1547 k.o. Brckovljani, a prema identifikaciji sve novoformirane čestice u cijelosti su unutar te matične. Općina Brckovljani zemljišno-knjižni je vlasnik i posjednik matične čestice koja ima oznaku 1547 u k.o. Brckovljani.


Najpovoljnija ponuda je u praksi ona ponuda koja sadrži najvišu cijenu, te je zakonski određen sadržaj i značenje termina najpovoljnije ponude. Također, u priopćenju HDZ-a spominju se "nejasnoće pod "ostali uvjeti". U točki 6. natječaja piše: "Porezne obaveze i ostale troškove vezane uz kupnju i prijenos vlasništva snosi kupac. Ostali uvjeti plaćanja utvrdit će se ugovorom o prodaji. Pravo uknjižbe po isplati cijelog iznosa." Pa svakome je jasno da je natječaj sročen u korist Općine.


Što se tiče prijave, ona nije ni prva ni zadnja. Kroz mojih desetak godina obavljanja funkcije načelnika bilo je više desetaka takvih lažnih prijava, što me uopće nije začudilo kada sam saznao tko ih je potpisao, a znam i zašto. Neki se ne mogu pomiriti što smo kupili to zemljište vrlo povoljno i prenamijenili za razvoj gospodarstva od čega će se graditi poslovni objekti, osigurati prodajom novac za daljnju izgradnju kanalizacije, asfaltiranje preostalih ulica, te izmjenu starih cjevovoda koji propuštaju kako bi smanjili gubitak, a time smanjili u budućnosti i cijenu plina i vode; izgradnju nogostupa te zapošljavanje radnika. Moram istaknuti da su upravo pojedinci od njih bili osobno zainteresirani za tu zemlju, a da su uspjeli danas bi novci išli njima, a ne u proračun Općine. Tome sam se usprotivio i uz pomoć tadašnjeg župana g. Paseckog Općina je kupila to zemljište. Radim i dalje u interesu naših građana, a to je izgradnja komunalne infrastrukture i razvoj gospodarstva. Također, predsjednik Vijeća Milan Kralj demantira navode da je izjavio kako nije upućen u odluke Poglavarstva i načelnika.


Željko FUNTEK,       
načelnik Općine Brckovljani  Objavljeno: 19.11.2003.


shadow
banner banner banner banner banner