Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

OPŠIRNA RASPRAVA O PRIREZU I ZEMLJIŠTU3.7.2002.


Osma sjednica Općinskog vijeća, održana 29. srpnja uoči svečane sjednice, započela je imenovanjem novoga vijećnika Milana Krznarića koji će obavljati tu dužnost umjesto pokojnog Stjepana Kašnjara.


Na sjednici se u novom sastavu raspravljalo o 13 točaka od kojih se najduža rasprava vodila oko prijedloga odluke za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, prijedloga za kupnju zemljišta za DVD Gračec te donošenju odluke o uvođenju prireza porezu na dohodak općine Brckovljani.


Vijeće je sa 8 glasova za i 3 protiv prihvatilo odluku o uvođenju prireza porezu na dohodak općini Brckovljani u korist dobivanja Županijske potpore u iznosu od 223.000 kuna. Zagrebačka županija je pri odabiru općina postavljala uvjet da uvedu određene poreze i prireze što općina Brckovljani nije učinila te će joj se novčana potpora ustupiti tek kada ih uvede. Prirez porezu na dohodak plaćat se na porez na dohodak od nesamostalnog rada, na dohodak od imovine i imovinskih prava i na dohodak od kapitala i to po stopi od 3 posto. Prihvaćanjem takvog prijedloga uslijedilo je i prihvaćanje odluke o uvođenju poreza na neobrađeno obradivo poljoprivredno zemljište, nekorištene poduzetničke nekretnine, neizgrađeno građevno zemljište.


Općina Brckovljani je, kao što je već poznato, dobila suglasnost Ministarstva poljoprivrede na program raspolaganja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, ali do provođenja samog projekta još uvijek nije došlo zbog previsokih početnih cijena čestica. U tijeku je verifikacija novih cijena dostavljenih od strane općine Ministarstvu financija koje naknadno mora potvrditi i Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva. Općina je odlučila požuriti situaciju i u dogovoru s Ministarstvom poljoprivrede krenuti u realizaciju zakupa i prodaje zemljišta, s tim da koncesiju mora odobriti navedeno ministarstvo, kako bi već početkom rujna mogla otvoriti natječaj. Vijeće je jednoglasno odlučilo prihvatiti popis katastarskih čestica polj. zemljišta izabranih za zakup i prodaju te se on prosljeđuje nadležnom ministarstvu.


Rasprava o kupnji zemljišta za DVD Gračec u korist promicanja društvene aktivnosti tog mjesta završena je prihvaćenjem prijedloga (10 za i 1 suzdržan). Odlučeno je da se tražena svota od 100.000 DEM uplati tako da se, pri sklapanju ugovora, iz proračuna isplati još ove godine 5.000 DEM, a ostatak od prodaje zemljišta (nekretnina) u vlasništvu Općine Brckovljani. (KK)Objavljeno: 3.7.2002.


shadow
  • foto
  • banner banner banner banner banner