Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

NATJEČAJ za idejno, likovno i grafičko rješenje grba i zastave Općine Brckovljani7.5.2002.


Temeljem Odluke Poglavarstva općine Brckovljani o 


imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga grba i 


zastave Općine Brckovljani, Povjerenstvo za utvrđivanje 


prijedloga grba i zastave na svojoj 8. sjednici održanoj 


02.05.2002. godine raspisuje


NATJEČAJ
za idejno, likovno i grafičko rješenje
grba i zastave Općine Brckovljani


I.


Predmet natječaja je izrada idejnog likovnog i grafičkog rješenja grba i zastave Općine Brckovljani.


II.


Grb i zastava općine Brckovljani moraju biti izrađeni po pravilima heraldike i trebaju odražavati povijesne gospodarske i kulturne značajke Općine Brckovljani.


III.


Predloženo idejno rješenje zastave mora u sebi sadržavati i grb. Za izradu zastave koriste se heraldičke boje: bijela, plava, žuta, crvena i zelena.


IV.


Predloženo idejno rješenje grba i zastave općine Brckovljani treba sadržavati:
  • grafički prikaz u crno-bijeloj tehnici u mjerilu na listu papira format A4
  • likovno rješenje u boji na listu papira format A4
  • opis ponuđenih rješenja
V.


Predloženo idejno rješenje treba biti izrađeno sukladno sa važećim propisima koji određuju način izrade, oblik i sadržaj grba i zastave za jedinice lokalne samouprave.


VI.


Izbor ponuđenih rješenja izvršiti će Povjerenstvo za utvrđivanje prijedloga grba i zastave Općine Brckovljani.


Za tri najbolja rješenja Povjerenstvo će dodijeliti autorima nagrade i to:


    1. nagradu u iznosu 2.000,00 kn


    2. nagradu u iznosu 1.000,00 kn


    3. nagradu u iznosu    500,00 kn


VII.


Nepotpuni prijedlog i prijedlog koji nije izrađen u skladu s uvjetima ovog natječaja i važećih propisa, Povjerenstvo neće uzeti u razmatranje.


VIII.


Predloženi radovi se ne vraćaju. Autorska i druga prava za izabrane, odnosno nagrađene radove pripadaju Općini Brckovljani.


IX.


Natječaj za izbor idejnog, likovnog i grafičkog rješenja grba i zastave Općine Brckovljani otvoren je 30 dana od dana objave.


X.


Radovi se dostavljaju pod šifrom na adresu: OPĆINA BRCKOVLJANI, 10370 Dugo Selo, Jospa Zorića 1 -Povjerenstvo za utvrđivanje prijedloga grba i zastave, s naznakom na omotnici - NE OTVARAJ.


Uz rad potrebno je priložiti zatvorenu omotnicu s imenom i prezimenom i adresom autora.


Za sve informacije zainteresirani se mogu obratiti Upravnom odjelu Općine Brckovljani na telefon 2753-524.


 


 


Predsjednik


Povjerenstva za


utvrđivanje prijedloga


grba i zastave


Općine Brckovljani


Željko Funtek


  


Klasa: 017-01/02-01/57


Ur.broj:238/04-02-1


Dugo Selo,02.05.2002.Objavljeno: 7.5.2002.


shadow
banner banner banner banner banner