Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

USVOJEN OBRAČUN PRORAČUNA 2000. G.12.4.2001.


Općinsko vijeće na sjednici koja je vjerojatno posljednja u ovom sazivu, jednoglasno je prihvatilo obračun proračuna općine za 2000. godinu. Ukupni prihodi iznose 8.001.805,87 kuna a ostvareni su s 88 posto u odnosu na planirane. Izdaci iznose 7.899.263,68 kuna, što je 13 posto manje nego što je bilo planirano. Sredstva ostvarena od Hrvatskih voda u visini 660.000 kuna namijenjena za sufinanciranje magistralnog vodovoda, za projekt vodovoda Prečec - Tedrovec, te za projekt odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda riješena su putem cesija ili višestrukih kompenzacija, tako nisu naznačena kao stavka u obračunu proračuna.


Prihvaćen program održavanja komunalne infrastrukture


Cjelovita izgradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture utvrđena je četverogodišnjim programom za razdoblje 1997. - 2001. godine, te je veći dio planiranog i ostvaren. No prema naputku nadležnog ministarstva općina bi trebala utvrđivati godišnje programe održavanja komunalne infrastrukture. Tako je Općinsko vijeće prihvatilo sljedeći program za 2001. godinu:


- za odvodnju atmosferskih voda (iskop jaraka i kanala, popravak cijevnih propusta) planirano je 130.000 kn


- za održavanje i čišćenje javnih površina (odvoz glomaznog otpada, staklenog otpada, saniranje divljih odlagališta i uklanjanje pogaženih životinjskih leševa) predviđeno je 87.000 kn


- za održavanje javnih površina (čišćenje i košnja oko osnovne škole, održavanje igrališta i okoliša) planirano je 15.000 kuna


- za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je više od pola milijuna kuna (535.000 kn); Unutar toga najviše stoji navoz kamena (300.000 kn), a ostatak je predviđen za presvlačenje asfaltom oštećenih igrališta u Stančiću i Prikraju (80.000), održavanje putova u vikend područjima (60.000 kn), popravke poljskih cesta i putova (50.000 kn) te za zimsko održavanje nerazvrstanih cesta (30.000 kn).


- za održavanje mjesnih grobalja planom je predviđeno 35.000 kuna, a iz tih sredstava platiti će se čišćenje grobalja u Brckovljanima i Lupoglavu, te sanirati odloženo smeće na tim mjestima.


- za održavanje javne rasvjete biti će potrebno 425.000 kuna, uglavnom za utrošak električne energije (400.000), a 25.000 kuna predviđeno je za popravke i zamjenu rasvjetnih tijela.


Ukupno za godišnje održavanje komunalija prema gore navedenim stavkama planirano je 1.227.000 kuna.


Potrebe još veće


Raspravljajući o ovom planu i komunalnim ulaganjima vijećnik Kašnjar iz Lupoglava ukazao je na potrebu asfaltiranja igrališta u Lupoglavu gdje živi veći broj djece. Zamjerio je također na kvaliteti kamena kojim su prekriveni putovi u Lupoglavu, te se prema njegovim riječima umjesto kamena na putu našlo - blato. Također je upozorio kako na cesti iz smjera Božjakovine prema Lupoglavu nema table s natpisom imena tog sela.


Potrebu presvlačenja asfaltom na igralištu u Stančiću pojasnio je načelnik Funtek obrazloživši kako se radi o raspucalom i oštećenom sloju asfalta što je dijelom propust izvoditelja radova, te se to igralište popravlja u dogovoru s njim. Načelnik se složio s potrebom asfaltiranja igrališta u Lupoglavu te najavio kako će se to učiniti prilikom asfaltiranja ulica, te će za to zatražiti sponzorstvo od izvoditelja radova. Za spomenuto igralište potrebno je skinuti sloj zemlje, navesti kamen i presvući asfaltom, što će stajati 250 - 300 tisuća kuna. Također je najavio raspisivanje javnog natječaja za asfaltiranje ulica.


Općina će o svom trošku postaviti table s imenima ulica, te odgovarajuće prometne znakove prije izlaza na cestu više kategorije. Na žalost na cesti koja je u nadležnosti županijskih cesta, kao što je ona u smjeru Lupoglava, općina nema dozvolu za postavljanje natpisa. Od županijske uprave za ceste općina će zatržiti postavljanje table s natpisom "Lupoglav", te oznake za skretanje prema Kusanovcu.


Povećanje cijene plina nepopularno ali nužno!


Kao suvlasnik Trgovačkog društva "Dukom" Općinsko vijeće Brckovljani razmatralo je prijedlog povećanja cijene plina a članovi Skupštine društva pojasnili su razloge zbog kojih je došlo do povećanja. U prošlom broju podrobnije je obrazloženo kako je dobavljač plina - zagrebačka INA povećala nabavnu cijenu za takozvane troškove transporta, te je "Dukom" bio prisiljen uputiti zahtjev osnivačima za povećanje cijene plina. Cijena nije porasla onoliko koliko je nabavnu cijenu povisio dobavljač. "Dukom" se odrekao dijela svoje distributivne naknade, tako će umjesto povećanja od 9,48 posto plin poskupjeti za 4,26 posto. Domaćinstvo koje mjesečno troši 400 kubika u prosjeku, od sada će plaćati 28 kuna više. Time će "Dukom" godišnje smanjiti prihod za 363.873 kune.


Protiv povećanja cijene plina bili su vijećnici HDZ-a. Vijećnik Rajić tvrdio je kako je 30.000 kuna mjesečno za "Dukom" zanemarivi gubitak, navodeći kako ovim povećanjem "Dukom" želi namaknuti novac od građana kako bi kompenzirao nenaplaćena potraživanja ( od Ciglane Miličević, PIK-a Vrbovec i Hrvatske vojske), te da ove gubitke nastoji svaliti na leđa građana. Vijećnici HDZ-a uporno su zamjerali zbog navodno visokih naknada koje "Dukom" isplaćuje članovima Nazdornog odbora unatoč objašnjenjima kako u "Dukomu" od konstituiranja skupštine Društva ne postoji više upravni ni nadzorni odbor, niti se više isplaćuju naknade. Većina vijećnika prihvatila je nužnost povećanja ove cijene i donijela takvu odluku, uz prijedlog kako valja racionalizirati organizaciju rada i poboljšati održavanje mreže radi smanjenja gubitaka.


Pitanja vijećnika i zahvala predsjednika


Na kraju mandatnog razdoblja predsjednik Općinskog vijeća Milan Kralj zahvalio se svim vijećnicima na četverogodišnjoj suradnji, zadovoljan što su predstavnička i izvršna tijela općinske vlasti, tako i cijela općina ostala na okupu, jedinstvena u razvojnim programima, te što je nisu potresali nikakvi skandali. Stranačkim čelnicima uputio je prijedlog da na izborne liste predlažu kvalitetne kandidate za nove vijećnike koji će nastaviti njihova djela za dobrobit svih žitelja općine.


Dajući u zakup poljoprivredno zemljište u vlasništu RH općina ostvaruje prihode koji dosežu godišnji obrok otplate za kupnju zemlje - rečeno je na sjednici.


Vijećnici su prigovorili radi neorganiziranog odvoza glomaznog otpada o kojem "Tehnoset" nije obavijestio građane na vrijeme. Najavljena je mogućnost kvalitetnijeg zbrinjavanja otpada na razini županije koja predviđa izgradnju dvaju odlagališta (u istočnom i zapadnom području), gdje bi se odlagao otpad s područja više manjih lokalnih jedinica općina i gradova koji nemaju svoja 
odlagališta. (Nada Kozić)Objavljeno: 12.4.2001.


shadow
banner banner banner banner banner